No Picture

Poslání ke svátku Theofanie.

18/01/2018 Martin 0

Drazí otcové, bratři a sestry Dnes na svátek Bohozjevení vyjadřujeme hlubokou vděčnost našemu Trojjedinému Bohu za jeho veliké dary! Dnes je den veliké radosti a posvěcení celého stvoření vod, jezer, řek, lesů a hor.  Neboť náš Pán a Bůh Ježíš Kristus, který nám v Betlémě před několika málo dny ukázal své narození z Panny, přichází nyní k řece Jordánu, aby vykonal další veliké […]

No Picture

Μήνυμα Ἑορτῆς Ἁγίων Θεοφανείων

17/01/2018 Martin 0

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί· Ἑορτάζοντες τὰ Ἅγια Θεοφάνεια ὀρθοδόξως, ἐκφράζουμε τὴν εὐχαριστία μας γιὰ τὴν μεγάλη αὐτὴ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας! Σήμερα εἶναι ἡμέρα λαμπρᾶς εὐφροσύνης καὶ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων, τῆς θαλάσσης, τῶν ποταμῶν, τῶν κοιλάδων, τῶν δασῶν, τῶν βουνῶν, καὶ ὅλης τῆς κτίσεως. Διότι, ὁ Κύριος καὶ Θεός μας Ἰησοῦς Χριστός, ποὺ μᾶς ἔδειξε πρὸ ἡμερῶν τὴν […]

Świąteczne wezwanie w dniu Świętej Teofanii. (2018)

17/01/2018 Martin 0

Umiłowani Ojcowie i Bracia w Chrystusie, Świętując ortodoksyjnie Świętą Teofanię, zanosimy naszą wdzięczność Bogu, Świętej Trójcy, za tak wielki dar. Jest to dzień świetlanej radości i uświęcenia wód, mórz, rzek, dolin, lasów, gór i wszelkiego stworzenia. Albowiem Bóg nasz Jezus Chrystus, Który kilka dni temu ukazał nam w Betlejem Swe Narodziny od Dziewicy, dziś  przychodzi aby dokonać w rzece Jordan […]

Niepodzielność Kościoła (Cerkwi) Powszechnego – prawosławie a papizm

16/01/2018 Martin 0

Poniższa praca powstała jako owoc przeciwdziałania i sprzeciwu jej autora wobec narastającej i wszechobecnej błędnej ekumenicznej nauki o jakoby jedności ortodoksyjnego Chrześcijaństwa (Cerkwi Prawosławnej) z heretyckimi degradującymi się kościołami Zachodu a wśród nich największym – Kościołem Watykańskim.

No Picture

Why the True Orthodox Are Truly Orthodox. Fr. Maximus (Marretta)

12/01/2018 Martin 0

In every age the devil tempts the faithful by various means: persecutions, foreign invasions, the lure of worldly seduction. Among his most effective snares are heresy and schism which, by separating Christians from the Church, lead them away from Christ and into spiritual deception and apostasy.

No Picture

Почему истинно-православные истинно православны. Отец Максим Маретта

12/01/2018 Martin 0

Эта статья была написана в 2010 г. в ответ на статью афонского старца Василия Григориата против греков-старостильников. О. Максим Маретта – иеромонах Вознесенского монастыря в Нью-Йорке, находящийся в Синоде Церкви Истинных Православных Христиан Греции – самой крупной на сегодня юрисдикции греков-старостильников (http://hotca.org/). Русский перевод статьи о. Максима выполнен Александром Карповым.

No Picture

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΤΟΥ Β΄ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟ

11/01/2018 Martin 0

Περὶ τοῦ μὴ δέχεσθαι ἑτερόδοξον ὡς ἀνάδοχον ὀρθοδόξου Καλλίνικος ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. Τὸ γράμμα τῆς ἀρχιερωσύνης σου ἐλάβομεν, διὰ τοῦ ὁποίου ἐρωτᾶ περί τινων ἐνδεχομένων συμβῆναιˑ ἤγουν ἀνίσως καὶ ζητηθῇ ἀπὸ τοὺς εἰς τὰ αὐτόθι διατρίβοντας Λατίνους, τόσον παπιστάς, ὡσὰν καὶ λουτεροκαλβίνους, κανένα ἐκκλησιαστικὸν μυστήριον, εἶναι δυνατὸν νὰ τοὺς δοθῇ, ἢ ὄχι; Καί πρώτονˑ […]

No Picture

Widzenie ojca Jana Kronsztadzkiego.

11/01/2018 Martin 0

Boże, pobłogosław! Ja, wielogrzeszny sługa Jan, kapłan Kronsztadzki, opisuję to widzenie. Pisane przeze mnie i moją ręką to, co widziałem, to i przekazuję pisemnie. W nocy na 1 stycznia 1901 roku, po wieczornej modlitwie siadłem trochę odpocząć przy stole. W celi mojej był półmrok, przed ikoną Matki Bożej paliła się lampka. Nie minęło i pół godziny, jak usłyszałem lekki szum, […]

No Picture

Сонъ отца Іоанна Кронштадтского.

11/01/2018 Martin 0

По настоятельному желанію группы друзей нашихъ, помѣщаемъ ниже доставленную намъ рукопись: «Сонъ о. Іоанна Кронштадтского». Мы не знаемъ ея происхожденія. Мы не можемъ ничего сказать о подлинности ея, какъ дѣйствительно вышедшей изъ-подъ пера великаго молитвенника нашего. Мы знаемъ одно, и это позволяетъ намъ огласить этотъ документъ: еще въ первые годы владычества надъ Россіей большевиковъ онъ ходилъ по рукамъ, широкое имѣя […]