Biskup

BIOGRAFIA Biskupa Klemensa

Najprzewielebniejszy Biskup Klemens (Papadopulos), urodził się w 1966 roku w mieście Drama we wschodniej Macedonii.

Ukończył teologię na Uniwersytecie w Thessalonice, otrzymując dyplom ze szczególnym wyróżnieniem. Po ukończeniu studiów w 1989 roku wstąpił do Bractwa Monasteru pw. św. męcz. Cypriana i Justyny (Fili, Attyka), gdzie zakończywszy nowicjat przyjął mnisze postrzyżyny.

Biskup Klemens wyróżnił się wśród braci jako pasterz i kaznodzieja bractwa, zostając wybranym na asystenta sekretarza Świątobliwej Metropolii Oroposu i Fili, gdzie oddał się pracy publicystycznej, edukacyjnej oraz w przeciwdziałaniu herezjom. Pod jego pieczą znajduje się edukacja i rozwój programu teologicznego szkolenia w monasterze, które to odnosi się nie tylko względem mnichów, ale również względem przyszłych kandydatów na kapłanów w Metropolii Oroposu i Fili jak również w samej Grecji.

Autor wielu książek, licznych referatów i artykułów w dziedzinie teologii, historii Cerkwi oraz duchowości. Erudyta którego wspaniałe homilie są publikowane w periodykach jak również udostępniane w postaci wideo nagrań w Internecie.

Wyświęcony na biskupa w dniu 7 października 2007 roku, od razu obejmuje stanowisko sekretarza Świątobliwego Synodu.

W latach 2007-2014 uczestniczył w komisji ds. zjednoczenia starostylnego ruchu Grecji, której prace zakończyły się sukcesem.

W 2014 roku wchodzi w skład czteroosobowej synodalnej Komisji ds. antyekumenicznej Misji poza Grecją (również na terenach tzw. oficjalnego prawosławia).  Decyzją  Synodu biskupów Cerkwi Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan Hellady, z dnia 17 maja 2014 roku, zostaje mianowany pełniącym funkcję administratora (locum tenes)  nowo utworzonej Morawskiej Episkopii (Czechy, Słowacja i Polska).

Dzień imienin: 24 listopada (św. Klemensa biskupa Rzymu)

Miejsce przebywania: Monaster św. męcz. Cypriana i Justyny (Fili, Attyka)


Nicefor.Info