CERKIEW P.P.Ch. HELLADY
Dokumenty P.P.Ch Hellady
 
Wezwanie do czujności. Prawdziwe Prawosławie wobec Soboru Ekumenistów (dokument). 2016
Wezwanie do czujności. Prawdziwe Prawosławie wobec Soboru Ekumenistów (dokument). 2016  (pl.)  (.)  (.)  (pl.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

Dokument podpisany w Atenach w dniu 13/26.05.2016 r. przez uczestników Wszechprawosławnego Zjazdu delegatów Prawdziwych Cerkwi Prawosławnych Grecji, Rumunii, Bułgarii i Rosji oraz przedstawicieli diecezji i parafii z całego świata. Stronę polską reprezentował kapłan z Czech o. dr Iży Jan.

Communiqué on Organ Transplantation and Donation (2013).
Соборное осужденiе ереси экуменизма. (1998)
Soborowe potępienie herezji ekumenizmu. (1998)
Соборное осужденiе ереси экуменизма. (1998)  (ru.)  (.)  (.)  (ru.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

Pełny tekst anatem rzuconych przez greckich prawosławnych hierarchów wobec herezji ekumenizmu i jej głosicieli.

Dokumenty potwierdzające kanoniczność biskupich chirotonii.