O prześladowaniu Prawdziwego Prawosławia w Rmunii.

О гонениях на Истинное Православие в Румынии. (2007)  (en.)

Nieznane dotąd świadectwa prześladowań prawdziwie prawosławnych Chrześcijan w Rumunii.


Listy św. Jana (Maksymowicza) arcypasterza Szanghajskiego do greckich starostylników. (1958 r.)  (ru.)  (gr.)  (cz.)

Święty Jan znajdował się w modlitewnej jedności z prawdziwie prawosławnymi grekami, których popierał. Gotów był dokonać chirotonii nad greckimi starostylnymi kapłanami. Koniec końców, hierarchowie Ruskiej Zagranicznej Cerkwi Prawosławnej wyświęcili w 1960 i 1962 roku biskupów dla greckiej Cerkwi (zachowującej kalendarz ojców) za zgodą i z pełnym poparciem świętego Jana.