EPISKOPIA MORAWSKA
 

Dzięki Bożej Opiece i wstawiennictwu świętych Równych Apostołom Cyryla i Metodego – Nauczycieli Słowian, oraz św. męcz. kniazia Rościsława, w  roku 2014  Świątobliwy Synod Greckiej Prawdziwej Cerkwi Prawosławnej błogosławił na powstanie Episkopii (biskupstwa) Morawskiej, gdzie tymczasowym (locum tenens) arcypasterzem został obrany bp Klemens Gardykijski. Administracyjne granice kanonicznej misji episkopii rozpościerają się nad Czechami, Słowacją i Polską. Duchową opiekę nad naszymi parafiami w środkowej Europie sprawują mnisi z monasteru pw św. Cypriana i Justyny (Fili, Attyka).

PARAFIE ORAZ CERKIEWNE WSPÓLNOTY

CZECHY

Kler: 

Otec Izy Jan (o.Jerzy Jan) – dziekan i sekretarz episkopii

Otec Jeremiáš Cvak (o.Jeremiasz Cwak) tel: 724 881 470, mail: jerjerjez@gmail.com

Otec o. Charyton (Mrazek)

Lektor Petros (Martakidis)

Adresy parafii: orthodoxiachristiana.cz/cr  / facebook.com/OrthodoxiaChristiana

PRAGA, Parafia pw św. arcypasterza Filareta Wyznawcy oraz Świętych Aniołów, adres: Kováků 18, Praha 5 – Smíchov, 150 00


JEZDOVICE, Parafia pw św. arcypasterza Jana (Maksymowicza), adres: Jezdovice 38, 58901 Třešt, Tel. 0042-056 7214338


Na terenie parafii znajduje się kaplica pw św. Równej Apostołom Marii Magdaleny.

VELKEM MEZIRICI, Parafia pw św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego, adres: Velkém Meziříčí


BOSKOVICE, Parafia pw św. Jana Teologa, adres: Joštova 3, Boskovice, 68001


SŁOWACJA – POLSKA

Otec Vladimír Mohorita (o.Włodzimierz Mohorita) – Tel: na Słowacji 0948 310 314, zza granicy: 00421/948 310 314,  e-mail: vladimir.mohorita(_)gmail.com

MIHALANY, Parafia pw św. męcz. Rościsława Kniazia Morawskiego, 07614 Mihalany 161


Na terenie parafii mieści się kaplica pw św. Ksenii (Petersburgskiej), oraz kaplica pw. prep. Serafina Wyznawcy (Zagorowskiego).

Pod pasterską opieką parafii znajdują się cerkiewne wspólnoty w Polsce: pw. prep. Serafina Wyznawcy Stauroniki, Województwo Podlaskie, oraz pw. św. arcypasterza Mikołaja Cudotwórcy, Kraków.

Strony internetowe:

Drugi wywiad z Biskupem Klemensem locum tenens Morawskiej Episkopii. (2018)
Drugi wywiad z Biskupem Klemensem locum tenens Morawskiej Episkopii. (2018)  (pl.) Второе интервью съ греческимъ епископомъ Климентомъ гардыкiйскимъ.  (ru.)  (.)  (pl.)  (ru.)  (.)  (gr.)  (.)  (.)  (.)  (.)

Kontynuujemy publikację kolejnych pytań zadanych podczas niedawnej wizyty w Grecji Najprzewielebniejszemu Klemensowi biskupowi Gardykionu. Pytania te odnoszą się w dużej mierze wobec trudnych spraw życia codziennego prawosławnych w Polsce.

Wywiad z Najprzewielebniejszym Klemensem biskupem Gardykionu.
Wywiad z Najprzewielebniejszym Klemensem biskupem Gardykionu.  (pl.) Интервью съ нашимъ греческимъ Епископомъ Климентомъ Гардикiйскимъ.  (ru.)  (.)  (pl.)  (ru.)  (.)  (gr.)  (.)  (.)  (.)  (.)

Fragment rozmowy przeprowadzonej w styczniu tego roku w monasterze św. męcz. Cypriana i Justyny (Fili, Ateny) z biskupem Klemensem, locum tenens morawskiej eparchii, pod opieką której znajdują się prawdziwie prawosławni wierni Czech, Słowacji i Polski. Zamieszczone na naszej internetowej stronie słowa hierarchy stanowią odpowiedź na zadane przez wiernych z Polski pytania.