EPISKOPIA MORAWSKA
Listy - Episkopia Morawska
 
Świąteczne wezwanie w dniu Świętej Teofanii. (2018)
Okólnik o wybraniu bpa Klemensa locum tenens Morawskiej Episkopii. (2014)
Odpowiedź synodu w/s Polski (2009).