Prawosławne spojrzenie na ewloucję. Ojciec Serafin Rose (+1982)

Православный взгляд на эволюцию. Отец Серафим Роуз (+1982)

Wypisy z anglojęzycznych listów ojca Serafina Rose poruszające problem nauki ewolucjonistów.