Niepodzielność Kościoła (Cerkwi) Powszechnego – prawosławie a papizm

Poniższa praca powstała jako owoc przeciwdziałania i sprzeciwu jej autora wobec narastającej i wszechobecnej błędnej ekumenicznej nauki o jakoby jedności ortodoksyjnego Chrześcijaństwa (Cerkwi Prawosławnej) z heretyckimi degradującymi się kościołami Zachodu a wśród nich największym – Kościołem Watykańskim.