List św. metropolity Filareta do patriarchy Atenagorasa. (1969)

Святитель Филарет (Вознесенский). Послание патриарху Афинагору. (1969)

List św. metropolity Filareta (Wozniesienskij) do patriarchy Atenagorasa w/s planów zwołania Wielkiego Soboru oraz w kwestii sergianizmu.


Dar języków. Powieść o życiu tajnych wiernych w ZSRR.

Даръ языковъ. Повѣсть о жизни тайноцерковниковъ въ СССР Братъ Захарій

Powieść obrazująca trudy życia katakumbowych wiernych w bezbożnym państwie Antychrysta. Tekst po raz pierwszy wydany w emigracyjnym monasterze w Jordanwille.


Szukającym Matki. Mnich Zachariasz

Ищущим Мать. (1947) Инок Захария

Fragment kazania z ruskich katakumb w ZSRR.


„Deklaracja lojalności” Metropolity Sergiusza (Stragorodskiego) z 1927 roku  (ru.)  (en.)

Tekst bardzo ważny, rzadko dostępny w polskim tłumaczeniu, zasadniczy dla zrozumienia losów Cerkwi pod rządami bolszewików i istoty procesów życia cerkiewnego trwających od 1927 roku do naszych dni.