Persecution True Orthodoxy in Romania. (2007)

21/02/2018 Martin 0

During this period, the True Orthodox Christians of Romania were also undergoing persecution. Metropolitan Vlasie writes: “The Romanian King Charles II left his wife Maria, who came from Constantinople and was married again to a Jewess. Charles II did not want to abandon his throne, but was forced to abdicate since he had married a non-Christian. His son Michael was […]

List patriarchy Jerozolimy Diodora I do patriarchy Konstantynopola w/s dialogu z monofizytami. (1992)

18/02/2018 Martin 0

List do patriarchy konstantynopolitańskiego Bartłomieja. Od 1989 roku jednomyślnym postanowieniem Synodu (Cerkwi Jerozolimskiej – tłum.) postanowiono całkowitego zaprzestania dialogu teologicznego ze wszystkimi innowiercami, mając na uwadze to, że jest on nie tylko bezowocny, lecz i szkodliwy dla Cerkwi prawosławnej jako całości, jak również i dla naszej Świątobliwej Cerkwi Jerozolimskiej… Dlatego ośmielamy się przedłożyć przed Waszą Wszechświątobliwość nasze trwogi odnośnie, jak […]

Cud pojawienia się Najczcigodniejszego Krzyża nad Atenami. (1925)

18/02/2018 Martin 0

CUD POJAWIENIA SIĘ NAJCZCIGODNIEJSZEGO KRZYŻA nad kaplicą św. Jana Teologa w Atenach w czasie świętowania święta Podwyższenia Czcigodnego Krzyża; na niebie około północy z 26 na 27 września 1925 r. (wg państwowego kalendarza, 13/14 września wg cerkiewnego). Komunikat Stowarzyszenia Prawosławnych Chrześcijan, opublikowany 14/27 września 1925 r. Opowiadanie to dokładnie oddaje świadectwa naocznych świadków i dużej liczby policjantów. Objawienie się Krzyża […]

Oby Rzym powrócił do Ortodoksji – Encyklika Patriarchalna z 1894 r.

18/02/2018 Martin 0

Odpowiedź na encyklikę Leona XIII o zjednoczeniu Kościołów z dnia 20 czerwca 1894 r. Do najświętszych i umiłowanych w Bogu braci – metropolitów i biskupów, świętego i czcigodnego ich kleru i wszystkich poczciwych prawosławnych ludzi najświętszego apostolskiej i patriarszej katedry w Konstantynopolu Głęboko się wzrusza i wielkim smutkiem napełnia się każda poczciwa i szczerze i gorliwie pragnąca chwały Pańskiej prawosławna dusza, gdy […]

Patriarchat Konstantynopola rozpatruje kwestię wspólnego świętowania Paschy z heretykami. (1995)

18/02/2018 Martin 0

Sekretariat Świątobliwego Synodu № 150/26.05.1995 r., protokół 420 Jego Najprzewielebniejszości, Metropolicie… Zgodnie z postanowieniem Świątobliwego Synodu i wysokiemu nakazowi Powszechnego Patriarchy Bartłomieja, wzywamy Waszą Najprzewielebniejszość o przedstawienie swej opinii, w następujących punktach, odnośnie wspólnej daty świętowania przez wszystkich chrześcijan wielkiego święta Chrystusowego Zmartwychwstania. – Jakie trudności z punktu widzenia społecznego, funkcjonalnego, kulturowego i psychologicznego istnieją wśród duchowieństwa i narodu w […]

Sprzeniewierzenie się prawosławiu poprzez kalendarz. (1983) Bp Grzegorz (Grabbe, †1995)

18/02/2018 Martin 0

  Bp Grzegorz  (Grabbe) [† 1995 r.] SPRZENIEWIERZENIE SIĘ PRAWOSŁAWIU POPRZEZ KALENDARZ    Przejście Metropolii Amerykańskiej na nowy system kalendarzowy, który nazywany jest tam „poprawionym juliańskim” (chociaż w istocie jest gregoriański) z próbą dostosowania go do prawosławnych paschaliów, wywołuje niemałe zainteresowanie. Ma ono tym większe znaczenie, że niektóre parafie Metropolii nie zaakceptowały reformy. Gdy zaś próbowano na nie wywierać naciski, […]

No Picture

Liturgiczna łączność z ekumenicznym patriarchą Bartłomiejem to szyderstwo z naszego Pana. (2016)

18/02/2018 Martin 0

Okazja do napisania tego artykułu wynikła ze smutku jaki czuję kiedy to słyszę u biskupów tak zwanej Greckiej Cerkwi wspominających [liturgicznie] Patriarchę Konstantynopola, Bartłomieja – szczególnie gdy jest on wspominany jako ten który prawdziwie proklamuje słowo [Bożej] Prawdy, kierowane do Boga, bez lęku i wstydu, w czasie najświętszego momentu Boskiej Liturgii. Kapłan (intonuje): Najpierw, wspominamy, Panie, naszego Biskupa (Imię). Spraw by […]

No Picture

Mocking our Lord: Commemorating Ecumenical Patriarch Bartholomew.

18/02/2018 Martin 0

By Archimandrite Maximos Karavas The occasion for me to write this article arose from the grief I feel whenever I hear the bishops of the so called “new lands” of the Greek Church commemorate Patriarch of Constantinople, Bartholomew—especially when he is commemorated as “the one who is rightly proclaiming the word of [Your] Truth,” addressing God, without fear and without […]

Μια πνευματικη αποτιμησις της 25ετιας του Οικουμενικου Πατριαρχη Βαρθολομαιου.

18/02/2018 Martin 0

Ἀφορμὴ γιὰ τὸ ἄρθρο αὐτό μοῦ ἔδωσε ἡ θλίψη ποὺ αἰσθανόμουν ὅταν ἄκουγα νὰ μνημονεύουν, κατὰ τὴν ἱερότερη στιγμὴ τῆς Θείας Λειτουργίας, οἱ ἐπίσκοποι τῶν λεγομένων «Νέων Χωρῶν» τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, τὸν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖον, καὶ μάλιστα ὡς «ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς Σῆς Ἀληθείας», ἀποτεινόμενοι εἰς τὸν Θεόν, χωρὶς φόβον καὶ χωρὶς ντροπή! Μὰ ἔφυγε τελείως ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν […]