Listy św. Jana (Maksymowicza) arcypasterza Szanghajskiego do greckich starostylników. (1958 r.)

Listopad 16, 2017 admin 0

Święty Jan znajdował się w modlitewnej jedności z prawdziwie prawosławnymi grekami, których popierał. Gotów był dokonać chirotonii nad greckimi starostylnymi kapłanami. Koniec końców, hierarchowie Ruskiej Zagranicznej Cerkwi Prawosławnej wyświęcili w 1960 i 1962 roku biskupów dla greckiej Cerkwi (zachowującej kalendarz ojców) za zgodą i z pełnym poparciem świętego Jana.

Письма свят. Jоанна Шанхайскаго къ греческимъ старостильникамъ.

Listopad 13, 2017 admin 0

Въ связи съ праздникомъ свят. Iоанна Максимовича († 19.6.1966 цер. кал.), архiепископа Шанхайскаго и Санъ-Францисскаго, iерарха-чудотворца и миссiонера Русской православной церкви заграницей, прославленнаго Богомъ въ нетлѣнныхъ мощахъ, публикуемъ два письма изъ архива нашего Священного Синода. Речь идётъ о письмахъ, которые свят. Iоаннъ адресовалъ представителямъ нашей Церкви (Греческой православной старостильной церкви -пер.), и изъ которыхъ виденъ его интересъ и поддержка нашей […]