Persecution True Orthodoxy in Romania. (2007)

21/02/2018 Martin 0

During this period, the True Orthodox Christians of Romania were also undergoing persecution. Metropolitan Vlasie writes: “The Romanian King Charles II left his wife Maria, who came from Constantinople and was married again to a Jewess. Charles II did not want to abandon his throne, but was forced to abdicate since he had married a non-Christian. His son Michael was […]

Cud pojawienia się Najczcigodniejszego Krzyża nad Atenami. (1925)

18/02/2018 Martin 0

CUD POJAWIENIA SIĘ NAJCZCIGODNIEJSZEGO KRZYŻA nad kaplicą św. Jana Teologa w Atenach w czasie świętowania święta Podwyższenia Czcigodnego Krzyża; na niebie około północy z 26 na 27 września 1925 r. (wg państwowego kalendarza, 13/14 września wg cerkiewnego). Komunikat Stowarzyszenia Prawosławnych Chrześcijan, opublikowany 14/27 września 1925 r. Opowiadanie to dokładnie oddaje świadectwa naocznych świadków i dużej liczby policjantów. Objawienie się Krzyża […]

Patriarchat Konstantynopola rozpatruje kwestię wspólnego świętowania Paschy z heretykami. (1995)

18/02/2018 Martin 0

Sekretariat Świątobliwego Synodu № 150/26.05.1995 r., protokół 420 Jego Najprzewielebniejszości, Metropolicie… Zgodnie z postanowieniem Świątobliwego Synodu i wysokiemu nakazowi Powszechnego Patriarchy Bartłomieja, wzywamy Waszą Najprzewielebniejszość o przedstawienie swej opinii, w następujących punktach, odnośnie wspólnej daty świętowania przez wszystkich chrześcijan wielkiego święta Chrystusowego Zmartwychwstania. – Jakie trudności z punktu widzenia społecznego, funkcjonalnego, kulturowego i psychologicznego istnieją wśród duchowieństwa i narodu w […]

Sprzeniewierzenie się prawosławiu poprzez kalendarz. (1983) Bp Grzegorz (Grabbe, †1995)

18/02/2018 Martin 0

  Bp Grzegorz  (Grabbe) [† 1995 r.] SPRZENIEWIERZENIE SIĘ PRAWOSŁAWIU POPRZEZ KALENDARZ    Przejście Metropolii Amerykańskiej na nowy system kalendarzowy, który nazywany jest tam „poprawionym juliańskim” (chociaż w istocie jest gregoriański) z próbą dostosowania go do prawosławnych paschaliów, wywołuje niemałe zainteresowanie. Ma ono tym większe znaczenie, że niektóre parafie Metropolii nie zaakceptowały reformy. Gdy zaś próbowano na nie wywierać naciski, […]

No Picture

The Sigillion of the Council in Constantinople in 1756

28/01/2018 Martin 0

Cyrill, by the Grace of God Archbishop of Constantinople – New Rome and OEcumenical Patriarch Due to new abominations, created by papists in regard to the question of changing our Pascha and Calendar. Removal from the Church The most honorable clerics of our Great Church of Christ, other most God-fearing Hierarchs and most saintly hieromonks, singers in churches of our […]

No Picture

The Sigillion of the Council in Constantinople in 1583

28/01/2018 Martin 0

The Sigillion of 1583 was issued against the Calendar of Pope Gregory XIII of Rome (Roman Catholic Church) by a council convened in Constantinople. To all the genuine Christian children of the Holy Catholic and Apostolic Church of Christ of the East residing in Trigovysti and throughout the world, be grace and peace and mercy from God Almighty. No small […]

О новомъ стилѣ, любви и страшномъ экзаменѣ. (1985) Свт. Филаретъ (Вознесенскій)

28/01/2018 Martin 0

Свт. Филаретъ (Вознесенскій), митр. Нью-Іоркскій († 1985 г.) Бесѣда съ молодежью. О новомъ стилѣ, любви и страшномъ экзаменѣ.Приближается великій праздникъ Рождества Христова. Давно уже Церковь насъ готовитъ къ тому, чтобы мы встрѣтили этотъ праздникъ должнымъ образомъ, и Рождественскій постъ, который давно начался, перешелъ во вторую свою половину, и всего 13 дней насъ съ вами отдѣляютъ отъ нашего великаго праздника. Но мы […]