No Picture

Liturgiczna łączność z ekumenicznym patriarchą Bartłomiejem to szyderstwo z naszego Pana. (2016)

18/02/2018 Martin 0

Okazja do napisania tego artykułu wynikła ze smutku jaki czuję kiedy to słyszę u biskupów tak zwanej Greckiej Cerkwi wspominających [liturgicznie] Patriarchę Konstantynopola, Bartłomieja – szczególnie gdy jest on wspominany jako ten który prawdziwie proklamuje słowo [Bożej] Prawdy, kierowane do Boga, bez lęku i wstydu, w czasie najświętszego momentu Boskiej Liturgii. Kapłan (intonuje): Najpierw, wspominamy, Panie, naszego Biskupa (Imię). Spraw by […]

No Picture

Mocking our Lord: Commemorating Ecumenical Patriarch Bartholomew.

18/02/2018 Martin 0

By Archimandrite Maximos Karavas The occasion for me to write this article arose from the grief I feel whenever I hear the bishops of the so called “new lands” of the Greek Church commemorate Patriarch of Constantinople, Bartholomew—especially when he is commemorated as “the one who is rightly proclaiming the word of [Your] Truth,” addressing God, without fear and without […]

Μια πνευματικη αποτιμησις της 25ετιας του Οικουμενικου Πατριαρχη Βαρθολομαιου.

18/02/2018 Martin 0

Ἀφορμὴ γιὰ τὸ ἄρθρο αὐτό μοῦ ἔδωσε ἡ θλίψη ποὺ αἰσθανόμουν ὅταν ἄκουγα νὰ μνημονεύουν, κατὰ τὴν ἱερότερη στιγμὴ τῆς Θείας Λειτουργίας, οἱ ἐπίσκοποι τῶν λεγομένων «Νέων Χωρῶν» τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, τὸν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖον, καὶ μάλιστα ὡς «ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς Σῆς Ἀληθείας», ἀποτεινόμενοι εἰς τὸν Θεόν, χωρὶς φόβον καὶ χωρὶς ντροπή! Μὰ ἔφυγε τελείως ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν […]

Święty Atoski Monaster Esfigmenu. Oświadczenie w/s prześladowań. (2003)

18/02/2018 Martin 0

OŚWIADCZENIE I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. (2 Tym 3:12) Mnisi ze świętego Monasteru Esfigmenu zostali ogłoszeni schizmatykami i pozostającymi poza Cerkwią. Zdarza się to w czasie kiedy łacinnicy i protestanci obejmowani są i uważani przez Patriarchę za braci i za posiadających pełnię Kościoła Powszechnego. Święty Monaster Esfigmenu sławny w całym Greckim świecie za wiele lat […]