ŚMIERĆ I ŻYCIE WIECZNE
Zmartwychwstanie
Cud zmartwychwstania w Atenach.