ŚMIERĆ I ŻYCIE WIECZNE
Zmartwychwstanie
 
Cud zmartwychwstania w Atenach.