ŻYCIE W CHRYSTUSIE
Choroby cielesne (3)   Monastycyzm (1)   Żywoty Świętych (4)  
 
Historia okrywania głów przez kobiety w Cerkwi.
List parafianki.
List parafianki.  (pl.)  (.)  (.)  (pl.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (bg.)  (.)  (.)

Przepiękny oraz niezwykle ciepły jak i autentyczny wiarą i miłością list parafianki-staruszki Jeleny do swego biskupa, kapłana i parafian.