Przyczyna naszych chorób.

14/02/2018 Martin 0

Zwykle przyjmuje się, że przyczyną chorób są mikroby, wirusy, którymi wypełniona jest cała atmosfera ziemi. Mikroby są wszędzie, ale chorują nie wszyscy. Na to pytanie odpowiada Ewangelia.

No Picture

Наши временные болезни избавляют от вечных мучении ада.

06/02/2018 Martin 0

Сегодняшнее понимание христианства перевёрнуто вверх ногами и является антихристианством. Мы –  дети Адама в нашем отце Адаме отказались от Бога и вечного блаженного Царствия Небесного, и для нас теперь живущих на земле потеряно всё небесное духовное понимание жизни, и приобретено земное плотское временное понимание. Жить для тела стало нормой, и никто не думает о будущей смерти, о суде Божием и […]

Nasze tymczasowe choroby uwalniają nas od wiecznych męczarni piekielnych.

06/02/2018 Martin 0

Dzisiejsze rozumienie chrześcijaństwa wywrócone jest do góry nogami i jest antychrześcijańskie. My – dzieci Adama w naszym Ojcu Adamie, wyrzekliśmy się Boga i wiecznego błogosławionego Królestwa Niebieskiego i dla nas, obecnie żyjących na ziemi, zostało utracone całe niebiańskie duchowe rozumienie życia, a nabyte ziemskie cielesne rozumienie czasowe. Życie dla ciała stało się normą i nikt nie myśli o przyszłej śmierci, […]