ŻYCIE W CHRYSTUSIE
Choroby cielesne
 
Nasze tymczasowe choroby uwalniają nas od wiecznych męczarni piekielnych.
Przyczyna naszych chorób.
Przyczyna naszych chorób.  (pl.)  (.)  (.)  (pl.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

Zwykle przyjmuje się, że przyczyną chorób są mikroby, wirusy, którymi wypełniona jest cała atmosfera ziemi. Mikroby są wszędzie, ale chorują nie wszyscy. Na to pytanie odpowiada Ewangelia.