Cerkiew P.P.Ch. Hellady

Cerkiew Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan Hellady

Na czele Świątobliwego Synodu składającego się z dziesięciu metropolitów i jedenastu biskupów stoi Arcybiskup Aten i całej Hellady Kallinik.

Liczba wszystkich hierarchów – 25, monasterów, skitów i pustelni – 140, parafii ok – 400, kapłanów ok – 300, zaś wiernych w granicach pół miliona.

Grecka Prawdziwa Cerkiew Prawosławna poza swym terytorium prowadzi ogromną apostolską misję dla tych wiernych którzy odgrodzili się od herezji ekumenizmu i sergianizmu. Cerkiewna misja opiera się na zachowaniu i przekazywaniu patrystycznej Tradycji niezmiennego i niewypaczonego modernizmem ortodoksyjnego Chrześcijaństwa. Pieczę nad zagraniczną działalnością biskupów, kapłanów i misjonarzy sprawuje Synodalna Komisja ds. Misji, w skład której wchodzą: metropolita Oroposu i Fili Cyprian (przewodniczący), metropolita Dymitriadu Focjusz, biskup Methonu Ambroży, biskup Gardykionu Klemens.

Oficjalna strona internetowa Cerkwi www.ecclesiagoc.gr

Oficjalna strona internetowa Metropolii Oroposu i Fili www.hsir.org

Siostrzane Cerkwie:


Dokumenty

Drugi wywiad z Biskupem Klemensem locum tenens Morawskiej Episkopii. (2018)
Drugi wywiad z Biskupem Klemensem locum tenens Morawskiej Episkopii. (2018)  (pl.) Второе интервью съ греческимъ епископомъ Климентомъ гардыкiйскимъ.  (ru.)  (.)  (pl.)  (ru.)  (.)  (gr.)  (.)  (.)  (.)  (.)

Kontynuujemy publikację kolejnych pytań zadanych podczas niedawnej wizyty w Grecji Najprzewielebniejszemu Klemensowi biskupowi Gardykionu. Pytania te odnoszą się w dużej mierze wobec trudnych spraw życia codziennego prawosławnych w Polsce.

Wywiad z Najprzewielebniejszym Klemensem biskupem Gardykionu.
Wywiad z Najprzewielebniejszym Klemensem biskupem Gardykionu.  (pl.) Интервью съ нашимъ греческимъ Епископомъ Климентомъ Гардикiйскимъ.  (ru.)  (.)  (pl.)  (ru.)  (.)  (gr.)  (.)  (.)  (.)  (.)

Fragment rozmowy przeprowadzonej w styczniu tego roku w monasterze św. męcz. Cypriana i Justyny (Fili, Ateny) z biskupem Klemensem, locum tenens morawskiej eparchii, pod opieką której znajdują się prawdziwie prawosławni wierni Czech, Słowacji i Polski. Zamieszczone na naszej internetowej stronie słowa hierarchy stanowią odpowiedź na zadane przez wiernych z Polski pytania.

Věřícím a duchovním moravské eparchie: Oznámení o kanonizaci emeritního metropolity florinského Chrysostoma.
Biskup Kliment gardikijský: Povzbuzující okružní list k věřícím moravské eparchie. (2014)

Okólniki

Świąteczne wezwanie w dniu Świętej Teofanii. (2018)
Drugi wywiad z Biskupem Klemensem locum tenens Morawskiej Episkopii. (2018)
Drugi wywiad z Biskupem Klemensem locum tenens Morawskiej Episkopii. (2018)  (pl.) Второе интервью съ греческимъ епископомъ Климентомъ гардыкiйскимъ.  (ru.)  (.)  (pl.)  (ru.)  (.)  (gr.)  (.)  (.)  (.)  (.)

Kontynuujemy publikację kolejnych pytań zadanych podczas niedawnej wizyty w Grecji Najprzewielebniejszemu Klemensowi biskupowi Gardykionu. Pytania te odnoszą się w dużej mierze wobec trudnych spraw życia codziennego prawosławnych w Polsce.

Wywiad z Najprzewielebniejszym Klemensem biskupem Gardykionu.
Wywiad z Najprzewielebniejszym Klemensem biskupem Gardykionu.  (pl.) Интервью съ нашимъ греческимъ Епископомъ Климентомъ Гардикiйскимъ.  (ru.)  (.)  (pl.)  (ru.)  (.)  (gr.)  (.)  (.)  (.)  (.)

Fragment rozmowy przeprowadzonej w styczniu tego roku w monasterze św. męcz. Cypriana i Justyny (Fili, Ateny) z biskupem Klemensem, locum tenens morawskiej eparchii, pod opieką której znajdują się prawdziwie prawosławni wierni Czech, Słowacji i Polski. Zamieszczone na naszej internetowej stronie słowa hierarchy stanowią odpowiedź na zadane przez wiernych z Polski pytania.

Věřícím a duchovním moravské eparchie: Oznámení o kanonizaci emeritního metropolity florinského Chrysostoma.
Biskup Kliment gardikijský: Povzbuzující okružní list k věřícím moravské eparchie. (2014)
Okólnik o wybraniu bpa Klemensa locum tenens Morawskiej Episkopii. (2014)
Odpowiedź synodu w/s Polski (2009).


Podział administracyjny

 1. HELLADA – GRECJA

Arcybiskupstwo

 • Aten

Metropolia

 • Attycka i Beocji
 • Achajska i całego Peloponezu
 • Dymitriadu
 • Środkowej Grecji
 • Eurypu i Eubeji
 • Thessaloniki
 • Krety
 • Cyklad i Dodekanisu
 • Larysy i Platamonu
 • Pireusu i Salaminy
 • Filipponu i Maronias
 • Chiosu, Lesbos i Samos
 • Oroposu i Fili
 1. EUROPA – AZJA

Egzarchat Europy

Metropolia

 • Serbii

Biskupstwo / Episkopia

 • Południowej Osetii
 • Gldani (Gruzja)
 • Richmont (Anglia)
 • Lunis (Włochy)
 • Moraw (Czechy, Słowacja i Polska)
 • Sztokholm (Szwecja)
 1. AFRYKA

Metropolia

 • Kananga (Kongo)

Biskupstwo

 • Embu (Kenia)
 1. AMERYKA

Metropolia

 • Ameryki
 • Toronto

Biskupstwo

 • Bostonu
 • Etny i Portlandu
 1. OCEANIA – AUSTRALIA

Metropolia

 • Sydney