EKUMENIZM

Początki ekumenicznej herezji jaka podbiła tradycyjnie niegdyś Prawosławne Cerkwie Lokalne sięgają swymi korzeniami wprowadzenia w początkach XX w. nowo kalendarzowej schizmy. Otwarła ona szeroko drzwi dla przyjęcia przez tak zwane Oficjalne Cerkwie pan-herezji ekumenizmu.

Prawosławną odpowiedzią jest zerwanie jedności z herezjarchami i przyłączenie się do kanonicznych hierarchów którzy zachowali  pełnią ortodoksyjnej wiary Chrześcijańskiej.

Święty Grzegorz Palamas i dialog międzyreligijny. (2018) Metropolita Focjusz Dimitriadzki

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καὶ Διαθρησκειακοὶ Διάλογοι. (2018) ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος

Referat odczytany 19.02.2018 r. (cer. kal.) w czasie thesalonickiej konferencji poświęconej pamięci św. arcypasterza Grzegorza Palamasa.


Wezwanie do czujności. Prawdziwe Prawosławie wobec Soboru Ekumenistów (dokument). 2016

Dokument podpisany w Atenach w dniu 13/26.05.2016 r. przez uczestników Wszechprawosławnego Zjazdu delegatów Prawdziwych Cerkwi Prawosławnych Grecji, Rumunii, Bułgarii i Rosji oraz przedstawicieli diecezji i parafii z całego świata. Stronę polską reprezentował kapłan z Czech o. dr Iży Jan.


„Prawosławie albo śmierć” – meandry konfliktu wokół monasteru Esfigmenu. (2015) Miłosz Wiśniewski

Tekst wykładu podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej RELIGIA W CZASIE I PRZESTRZENI organizowanej w dniach 17-18 kwietnia 2015 r.


Nowy święty – prawdziwie prawosławny arcypasterz Konstantyn (Jessienskij +1996).

Współczesny święty hierarch-asceta który podpisał anatemę przeciwko ekumenizmowi przy tym dobry przyjaciel i propagator jedności prawdziwie prawosławnych Chrześcijan.


Polski arcybiskup Sawa: Różnice dogmatyczne - darem Boga!

Αρχιεπίσκοπος Πολωνίας Σάββας: Δώρο του Θεού οι δογματικές διαφορές!

Słowa herezji które podczas wywiadu wypowiedział metropolita Sawa (Hrycuniak) zatrwożyły greckich teologów. Mianowicie zwierzchnik-ekumenista PAKP-u powiedział, że „różnice dogmatyczne [pomiędzy prawosławiem a rzymskim katolicyzmem] to dar Boży poprzez który odkrywamy różnorodność świata”. Poniżej tekst w tej sprawie greckiego teologa Cypriana Chrystodulidisa.


Złoty środek w walce z ekumenizmem. List otwarty przewodniczącego Świątobliwego Synodu PPCh Grecji Arcybiskupa Chryzostoma II w/s zmiany aktywności ekumenicznej w RCP PM .

Царский путь борьбы с экуменизмом. Открытое письмо председателя Священного Синода ИПЦ Греции Архиепископа Хризостома II в ответ на вопрос об изменении экуменической активности РПЦ МП. (2008)

List otwarty starostylnego arcybiskupa Aten Chryzostoma (Kiuzisa, +2010) w/s rzekomego antyekumenizmu w jurysdykcji Moskiewskiego Patriarchatu. Powodem do jego napisania stała się unia rosyjskich emigrantów z sergianami.


Soborowe potępienie herezji ekumenizmu. (1998)

Соборное осужденiе ереси экуменизма. (1998)

Pełny tekst anatem rzuconych przez greckich prawosławnych hierarchów wobec herezji ekumenizmu i jej głosicieli.


List atoskich igumenów do patriarchy Konstantynopola w/s dokumentu z Balamand. (1993)

Letter to the Ecumenical Patriarch Concerning the Balamand Agreement.

Prześladowania atoskich mnichów przez patriarchat Konstantynopola. (1992) Kapłan Patryk Ranson.

Преследование Афонских монахов Константинопольской патриархией. Свящ. Патрик Рансон.

Książka ujawniające straszne i niebywałe (nawet zabójstwa) prześladowania prawdziwych atoskich mnichów przez neoatonitów i ich herezjarche konstantynopolitańskiego patriarchę-ekumenistę.


List św. metr. Filareta do igumenii leśniańskiego monasteru Magdaleny. (1979)

Письмо Свят. Филарета игумении Леснинского монастыря Магдалине. (1979)  (en.)

List św. metropolity Filareta do igumeni leśniańskiego monasteru Magdaleny o upadku oficjalnych Cerkwi Lokalnych i o braku Bożej Łaski u „prawosławnych” ekumenistów i sergian a tym samym o konieczności modlitewnego i eucharystycznego zerwania z nimi jedności.


Potrzeba tylko jednego. (1971) Św. Justyn (Popowicz)

Единое на потребу. (1971) Преп. Иустин (Попович)

Poniższy list wielkiego serbskiego teologa XX-ego wieku św. Justyna Popowicza został odkryty w 1971 r. i jak dotąd nie był publikowany.W tamtych latach, gdy herezja ekumenizmu dopiero rozpoczynała paraliżować Cerkwie Lokalne, kwestie rozpatrywane przez świętego już wtedy były „potrzebą tylko jednego”. Dziś w związku z niebywałym masztabem odstępstwa hierarchów od Bożej Prawdy i obojętności większości prostych kapłanów i wiernych, ten trud nabiera szczególnej aktualności.


List św. metropolity Filareta do patriarchy Atenagorasa. (1969)

Святитель Филарет (Вознесенский). Послание патриарху Афинагору. (1969)

List św. metropolity Filareta (Wozniesienskij) do patriarchy Atenagorasa w/s planów zwołania Wielkiego Soboru oraz w kwestii sergianizmu.