EKUMENIZM

NOWY STYL
ZERWANIE JEDNOŚCI

Początki ekumenicznej herezji jaka podbiła tradycyjnie niegdyś Prawosławne Cerkwie Lokalne sięgają swymi korzeniami wprowadzenia w początkach XX w. nowo kalendarzowej schizmy. Otwarła ona szeroko drzwi dla przyjęcia przez tak zwane Oficjalne Cerkwie pan-herezji ekumenizmu.

Prawosławną odpowiedzią jest zerwanie jedności z herezjarchami i przyłączenie się do kanonicznych hierarchów którzy zachowali  pełnią ortodoksyjnej wiary Chrześcijańskiej.

Wezwanie do czujności. Prawdziwe Prawosławie wobec Soboru Ekumenistów (dokument). 2016
Wyznanie Wiary Prawdziwie Prawosławnego Chrześcijanina.
Deklaracja papieża Franciszka i patriarchy moskiewskiego Cyryla. Hawana 2016  (ru.)  (en.)  (gr.)  (fr.)
„Prawosławie albo śmierć” – meandry konfliktu wokół monasteru Esfigmenu. (2015) Miłosz Wiśniewski
Nowy święty – prawdziwie prawosławny arcypasterz Konstantyn (Jessienskij +1996).
Eklezjologiczna pozycja Bułgarskiej Starostylnej Cerkwi Prawosławnej.
Экклезиологическая позиция Болгарской Православной Старостильной Церкви.
Polski arcybiskup Sawa: Różnice dogmatyczne - darem Boga!
Αρχιεπίσκοπος Πολωνίας Σάββας: Δώρο του Θεού οι δογματικές διαφορές!
Złoty środek w walce z ekumenizmem. List otwarty przewodniczącego Świątobliwego Synodu PPCh Grecji Arcybiskupa Chryzostoma II w/s zmiany aktywności ekumenicznej w RCP PM .
Царский путь борьбы с экуменизмом. Открытое письмо председателя Священного Синода ИПЦ Греции Архиепископа Хризостома II в ответ на вопрос об изменении экуменической активности РПЦ МП. (2008)
Dokument z Rawenny. (2007)
Равеннская Декларация.  (en.)  (fr.)  (it.)  (de.)
Święty Atoski Monaster Esfigmenu. Oświadczenie w/s prześladowań. (2003)
Deklaracja uznania chrztów. 2000
Soborowe potępienie herezji ekumenizmu. (1998)
Соборное осужденiе ереси экуменизма. (1998)
List atoskich igumenów do patriarchy Konstantynopola w/s dokumentu z Balamand. (1993)
Letter to the Ecumenical Patriarch Concerning the Balamand Agreement.
Deklaracja z Balamand (1993)  (ru.)  (en.)
List patriarchy Jerozolimy Diodora I do patriarchy Konstantynopola w/s dialogu z monofizytami. (1992)
Ekumenizm - droga prowadząca w przepaść. (1992) Ludmiła Pierepiełkina
Экуменизм – путь, ведущий в погибель. (1992) Людмила Перепелкина
Prześladowania atoskich mnichów przez patriarchat Konstantynopola. (1992) Kapłan Patryk Ranson.
Преследование Афонских монахов Константинопольской патриархией. Свящ. Патрик Рансон.
List św. metr. Filareta do igumenii leśniańskiego monasteru Magdaleny. (1979)
Письмо Свят. Филарета игумении Леснинского монастыря Магдалине. (1979)  (en.)
O prawosławiu i ekumenizmie. (1974) Święty Justyn Popowicz.  (ru.)
Potrzeba tylko jednego. (1971) Św. Justyn (Popowicz)
Единое на потребу. (1971) Преп. Иустин (Попович)
List św. metropolity Filareta do patriarchy Atenagorasa. (1969)
Святитель Филарет (Вознесенский). Послание патриарху Афинагору. (1969)
List św. metropolity Filareta do patriarchy Atenagorasa w/s zdjęcia antem 1054 r. (1965)
Письмо святителя Филарета к патриарху Афинагору по поводу снятия анафем 1054 г. (1965)  (en.)
Wspólna deklaracja papieża Pawła VI i patriarchy Atenagorasa I w/s zdjęcia anatem z 1054 r. (1965)  (ru.)  (en.)  (fr.)
Encyklika 1920 roku do Cerkwi Chrystusa wszędzie będących.
Окружное послание Вселенского Патриархата 1920 года.  (en.)  (gr.)
Oby Rzym powrócił do Ortodoksji – Encyklika Patriarchalna z 1894 r.
List patriarchy Konstantynopola Kallinika II do biskupa Larisy Parteniusza (1701 r.)
Επιστολη Κων/πολεως Καλλινικου του β΄ προς τον Λαρισης Παρθενιο. (1701)  (en.)