ORTHODOXY
Liturgy
 

HOME PRAYER
Typika
Modlitwy niedzielne i świąteczne gdy nie ma kapłana.
Typika  (pl.)  (.) Typica  (en.)  (pl.)  (.)  (en.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)
AKATHISTOS
Акаѳистъ Свят. Гликерiю Исповѣднику [15 VI]