DEATH AND ETHERNAL LIFE
Apocalypse (7)   Resurrection (1)  
 
Główne zasady zbawienia.