DEATH AND ETHERNAL LIFE
Apocalypse (6)   Resurrection (1)  
Główne zasady zbawienia.