DEATH AND ETHERNAL LIFE
Apocalypse (6)  
Główne zasady zbawienia.