Listy św. Jana (Maksymowicza) arcypasterza Szanghajskiego do greckich starostylników. (1958 r.)

Z okazji święta św. Jana Maksymowicza (†19.06.1966 r. wg cer. kal.), arcybiskupa Szanghaju i San-Francisco, hierarchy-wyznawcy i misjonarza Ruskiej Zagranicznej Cerkwi Prawosławnej, wysławionego przez Boga swymi nierozkładającymi się relikwiami, publikujemy dwa listy znalezione w archiwum naszego Świątobliwego Synodu. Listy te święty Jan adresował przedstawicielom naszej Cerkwi. Na podastawie ich zawartości jest widocznym zainteresowanie i poparcie jakie święty wyrażał starostylnej Cerkwi w jej świątobliwej walce.

Po błogosławionej śmierci zwierzchnika metropolity-wyznawcy Chryzostoma Florińskiego († 7.09.1955 r. wg cer. kal.), wierni cerkiewnemu kalendarzowi ostali się bez biskupa. Kolejne lata były poświęcone próbom znalezienia kanonicznych biskupich chirotonii. W tej sprawie Cerkiew nasza zwracała się z prośbą o pomoc również i do Ruskiej Zagranicznej Cerkwi Prawosławnej, jak i do oddzielnych jej hierarchów którzy z przychylnością i ze zrozumieniem odnosili się względem greckich starostylników i ich sytuacji. Jednym z takich biskupów był ówczesny arcybiskup brukselski i zachodnioeuropejski Jan (Maksymowicz), z katedrą w paryskim Wersalu.

Oba listy są datowane na 10-ego stycznia 1958 r. (cer. kal.). Jeden z nich, pod numerem 63, został napisany w języku rosyjskim i był adresowany do Mikołaja Dulgerisa. Drugi o numerze 69, – po francusku i skierowany do „Helladzkiej Cerkwi, ul. Nikis, 33, miasto Ateny, Grecja”.

O pierwszym adresacie (Dulgerisie) w naszym archiwum nie posiadamy żadnych informacji, stąd nie wiemy w jakiej sprawie zwrócił się on do św. Jana. „Helladzką Cerkiew“ w tym czasie reprezentowała Rada Cerkiewna, odpowiedzialna za organizację i administrację ruchu Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan w Grecji. Rada ta została założona po śmierci metropolity Chryzostoma (Florińskiego) a jej członkami zostali klerycy. Siedziba Cerkiewnej Rady znajdowała się pod adresem: Ateny, ul. Nikis 33.

W drugim liście święty Jan nawet podpisał się po grecku: «+Ἰωάννης Ἀρχιερεύς» („+Ioannis Archiereus“ –tłum.).

Jak widać z zawartości listu, święty Jan znajdował się w modlitewnej jedności z prawdziwie prawosławnymi grekami, których popierał. I chociaż w związku z ówczesną trudną sytuacją nie mógł on zaproponować im innej pomocy aniżeli wyrazić swe współczucie, to pomimo tego święty zachęcał ich i modlił się aby Bóg rozwiązał ich trudną sytuację na chwałę Cerkwi.

Z drugiego źródła (ruski mnich Antonin Sawwatis) datowanego na następny rok (1959) wiemy, że święty arcypasterz Jan był gotów dokonać chirotonii nad greckimi starostylnymi kapłanami jeśliby kandydaci w tym celu mogli przybyć do Francji.

Koniec końców, hierarchowie Ruskiej Zagranicznej Cerkwi Prawosławnej wyświęcili w 1960 i 1962 roku biskupów dla greckiej Cerkwi (zachowującej kalendarz ojców) przy czym za zgodą i z pełnym poparciem świętego Jana.

Błosławieństwo i modlitwy świętego arcypasterza Jana, stały się wtedy dla naszej Cerkwi w rzeczy samej zbawiennymi. Niechaj Bóg da nam aby i teraz Jego błosławieństwo z niebios wspierało nas i pomagało nam w naszej walce za utrzymanie czystej prawosławnej Wiary i bogobojnego życia!

19.06.2015 r. (cer. kal.)
+G.Kl.

(Biskup Klemens gardikijski, locum tenes Morawskiej Episkopii, Cerkwi Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan Hellady –tłum.)

LIST PIERWSZY

RUSKA ZAGRANICZNA

CERKIEW PRAWOSŁAWNA

Arcybiskup Brukseli i Zachodniej Europy

10 stycznia 1958 r.

№ 63

Św. arcypasterza Grzegorza,

Biskupa Nyssy

 

Do Pana N. Dulgerisa

Szanowny Mikołaju Dulgerisie.

W święte dni Świąt Bożego Narodzenia i Teofanii z miłością wspominałem modlitewnie wszystkich naszych braci w Chrystusie, modląc się o zesłanie im Bożego Miłosierdzia.

Z całej duszy żałuję, że w obecnym czasie nic nie mogę zrobić dla jednomyślnych z nami w Grecji, choć i podzielam ich Cerkiewne dążenia.

Niech zachowa Was Pan od duchowej rozpaczy (унынiя –tłum.) i niech umocni w staniu za prawdę w nadziei, że w odpowiednim czasie Pan zorganizuje wam wszystko to, co jest potrzebnym na chwałę Powszechnej Cerkwi.

Przyzywając Boże Błogosławieństwo na Was i na przyjaciół Waszych i na wszelkie wasze dobre w Chrystusie działania i zamierzenia.

Narodzony w Betlejem i w Jordanie ochrzczony Chrystus niech poda wam wszystkim Swe miłosierdzie, umacniając Cerkiew Swą na kamieniu wiary.

Błogosławieństwo Pana niech przebywa nad wami wszystkimi!

Z miłością w Chrystusie

† Arcybiskup Jan

LIST DRUGI

 

RUSKA ZAGRANICZNA

CERKIEW PRAWOSŁAWNA

Arcybiskup Brukseli i Zachodniej Europy

10 stycznia 1958 r.

№ 69

 

DO HELLADZKIEJ CERKWI
ul. Nikis 33
Ateny, Grecja

Dziękuję Wam za Wasz list i ślę Wam i Waszym przyjaciołom serdeczne pozdrowienia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Teofanii, w czasie których wspominałem Was w swych modlitwach. W czasie tych świątecznych i światłych dni duchem przebywałem wraz z Wami.

Jest mi szczerze żal, że w obecnym czasie nie mogę nic dla Was uczynić. Ja podzielam z Wami Wasze cerkiewne dążenia.

Niech Narodzony w Betlejem, i ze względu na nas w Jordanie Ochrzczony Pan ześle Swą Boską pomoc.

Mam nadzieję, że my nie będziemy pozbawieni Jego miłosierdzia, i że Wasze trudności zostaną poprzez Niego rozwiązane dla dobra Cerkwi.

† Jan Arcypasterz

 

 

Pierwszy od lewej grecki starostylny biskup Piotr Astoryjski (Astifidis, +1997), rosyjski biskup N, święty arcybiskup Jan Szanghajski (Maksymowicz, +1966), rosyjski arcybiskup Awierkiusz Syrakuzski (Tauszew, +1976), grecki starostylny biskup N, rosyjski biskup Leoncjusz Czylijski i Peruański (Filipowicz, +1971). Zdjęcie zrobione w 1964 roku w Astorii (NY, Stany Zjednoczone), podczas braterskiej corocznej wizyty rosyjskich biskupów w greskiej starostylnej katedrze św. Markeli.

Pierwszy od lewej grecki starostylny biskup N, grecki starostylny biskup Paweł (Stratigeas, do niedawna metropolita Ameryki), święty arcybiskup Jan Szanghajski (Maksymowicz, +1966), grecki starostylny biskup Piotr Astoryjski (Astifidis, +1997) , rosyjski arcybiskup Awierkiusz Syrakuzski i Troicki (Tauszew, +1976), rosyjski biskup Sawa Edmontski (Saracewic, +1973). Zdjęcie zrobione w 1964 roku w Astorii (NY, Stany Zjednoczone), podczas braterskiej corocznej wizyty greckich starostylnych biskupów w rosyjskiej emigracyjnej parafii pw. Św. Ducha.

 


Nicefor.Info


Listy św. Jana (Maksymowicza) arcypasterza Szanghajskiego do greckich starostylników. (1958 r.) (pl.)
Письма свят. Iоанна Шанхайскаго къ греческимъ старостильникамъ. (ru.)
Ἱστορικὲς Ἐπιστολὲς τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς για ΓΟΧ (gr.)
Dopisy sv. Jana Sanfranciského řeckým starostylníkům. (cz.)