Миръ Вамъ!

Okólnik Jednej, Świętej, Powszechnej i Apostolskiej Cerkwi do wszystkich Chrześcijan prawosławnych (1848).
Окружное Послание Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви ко всем православным христианам (1848).  (ru.)  (.)  (.)  (ru.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

Okólnik Cerkwi Prawosławnej ostrzegający i informujący prawosławnych Chrześcijan przed zbłądzeniami Kościoła Watykańskiego.

2018-05-23 20:43
 Папизмъ;
Odpowiedź Prawosławnej Wschodniej Cerkwi na Okólnik rzymskiego papieża Piusa IX do prawosławnych na Wschodzie. (1848)
Ответ Православной Восточной Церкви на Окружное послание Папы Римского Пия. (1848)  (ru.)  (.)  (.)  (ru.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

List Wschodnich Patriarchów jest odpowiedzią na list papieża Piusa IX, w którym dano odpowiedź na zbłądzenia Rzymu stojące na drodze do jedności z Cerkwiami Wschodu.

2018-05-23 20:32
 Папизмъ;
Okólnik patriarchów Cerkwi wschodnio-katolickiej o wierze prawosławnej (1723).
Послание патриархов восточно-кафолической церкви о православной вере (1723 г.)  (ru.)  (.)  (.)  (ru.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

«O wierze prawosławnej» — odpowiedź patriarchów na przesłaną im przez biskupów Anglii książę. Okólnik zwiera obszerne credo Wschodniej Cerkwi, czyli naukę św. Apostołów i Ojców od pierwszych wieków formułowaną wobec wszelakich herezji.

2018-05-23 19:17
 Протестантизм;
Okólnik Soboru Patriarchów Wschodu o łacińskim chrzecie (1755).
Орос о латинском крещении собора Восточных патриархов 1755 года.  (ru.)  (.)  (.)  (ru.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

Oros Soboru Wschodnich Patriarchów o łacińskim chrzcie, gdzie powołując się na Tradycję Apostolską i Św. Ojców odrzuca się papieski chrzcielny modernizm podważający dogmat o Zmartwychwstaniu.

2018-05-23 18:57
 Папизмъ;
Cerkiew prawosławna na rozdrożu (1917-1999) W. Moss
Православная Церковь на перепутье (1917-1999) Владимир Мосс  (ru.)  (.)  (.)  (ru.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (srb.)  (.)  (.)

Nieznana i ukrywana historia wszystkich prawosławnych Cerkwi lokalnych w tragicznym dla nich XX wieku.

2018-05-13 20:14
 ЭКУМЕНИЗМЪ;

Показать все …