ИННОВѢРІЕ
Апокатастасисъ
 
Pożyteczne dla duszy pouczenia świętego Barsanufiusza i Jana przeciwko Apokatastazie.