ИННОВѢРІЕ
Обновленчество
W prawosławiu po raz pierwszy plecami do Chrystusa.