ИННОВѢРІЕ
Сергіанизмъ
 
Ilu jest w Federacji Rosyjskiej praktykujących prawosławnych wiernych?
Bój za prawdziwe prawosławie.
Wyznawca bolszewizmu „święty” Łukasz (Wojno–Jasieniecki). Hierodiakon Jonasz Sigida
Канонизация Московской патриархией архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) как знамение времени. И.И. Волошин.
Cвятые российских катакомб. Отец Серафим Роуз
Что такое “сергианство”? о. Серафим Роуз (1982)
O Patriarchacie Moskiewskim. Arcybiskup Abercjusz Tauszew (1976)
Чего мы еще не потеряли и что мы должны беречь, как зеницу ока? Aрхиепископ Аверкий Таушев (1976)
Послание патриарху Афинагору. (1969) Святитель Филарет (Вознесенский).
List św. metropolity Filareta do patriarchy Atenagorasa. (1969)
Послание патриарху Афинагору. (1969) Святитель Филарет (Вознесенский).  (ru.)  (.)  (.)  (ru.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (srb.)  (.)  (.)

List św. metropolity Filareta (Wozniesienskij) do patriarchy Atenagorasa w/s planów zwołania Wielkiego Soboru oraz w kwestii sergianizmu.

Архиепископ Лука — святой Церкви Блудницы.
Об отношении архиепископа Крымского Луки (Войно-Ясенецкого) к Истинно-Православной Церкви
Pokój i nieprzejednanie. (1957 r.) Abp Abercjusz Tauszew
Święta nowomęczennica Lidia.
Мир и непримиримость. (1957) Архиепископ Аверкий (Таушев)
Даръ языковъ. Повѣсть о жизни тайноцерковниковъ въ СССР Братъ Захарій
Dar języków. Powieść o życiu tajnych wiernych w ZSRR.
Даръ языковъ. Повѣсть о жизни тайноцерковниковъ въ СССР Братъ Захарій  (ru.)  (.)  (.)  (ru.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

Powieść obrazująca trudy życia katakumbowych wiernych w bezbożnym państwie Antychrysta. Tekst po raz pierwszy wydany w emigracyjnym monasterze w Jordanwille.

Ищущим Мать. (1947) Инок Захария
Szukającym Matki. Mnich Zachariasz
Ищущим Мать. (1947) Инок Захария  (ru.)  (.)  (.)  (ru.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

Fragment kazania z ruskich katakumb w ZSRR.

Сталин — отец архиерейского собора. Из записки Г. Карпова, бывшего председателя Совета по делам православной церкви (1943)
Stalin - ojciec arcybiskupiego synodu. Notatka G. Karpowa byłego przewodniczącego Rady d/s cerkwi prawosławnej.
Сталин — отец архиерейского собора. Из записки Г. Карпова, бывшего председателя Совета по делам православной церкви (1943)  (ru.)  (.)  (.)  (ru.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

Początki powstania komunistycznego tworu — sergiańskiego Patriarchatu Moskiewskiego.

«Ныне, по словам Апокалипсиса, Церковь ушла в пустыню». Послания к пастве. Новмуч. Нектарий (Трезвинский),еп. Вятский и Яранский
Протоколы допросов св. муч. митрополита Иосифа (Петровых), 1929-1930 гг.
Письмо N.N. к старцу от января 1928 года.
Ответ востязующим. (1928) М. А. Новоселов
„Deklaracja lojalności” Metropolity Sergiusza (Stragorodskiego) z 1927 roku
„Deklaracja lojalności” Metropolity Sergiusza (Stragorodskiego) z 1927 roku  (pl.) «Декларация» (1927) Митрополит Сергий Страгородский.  (ru.) Declaration On recognition of the Soviet Regime. Metropolitan Sergius (Stragorodsky)  (en.)  (pl.)  (ru.)  (en.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

Tekst bardzo ważny, rzadko dostępny w polskim tłumaczeniu, zasadniczy dla zrozumienia losów Cerkwi pod rządami bolszewików i istoty procesów życia cerkiewnego trwających od 1927 roku do naszych dni.