W czasach triumfu arian, w Konstantynopolu wierna prawosławiu pozostawała tylko jedna domowa cerkiew (1925) Protojerej Walentyn Swiencickij

21/03/2019 Martin 0

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego! Raduje i uczy nas poznawanie przeszłości Świętej Cerkwi Prawosławnej. Kiedy przytłacza nas przygnębienie, dochodzące nawet do apatii, wszech ogólna niewiara  – wspominamy, jak św. Grzegorz Teolog wołał: „Zginęła wiara w Boga, zginęła u ludzi!”. A przecież był to czas, kiedy jeszcze żył (św. –tłum.) Bazyli Wielki, kiedy wstępował na drogę życia cerkiewnego […]

No Picture

Stara ortografia rosyjska i bułgarska. Maksymilian Bałazy

18/02/2019 Martin 0

Wprowadzenie Cyrylica, pismo podarowane Słowianom przez świętych braci Konstan-tyna (Cyryla) i Metodego, przez wieki ulegała wielu zmianom, mającym ją dostosować do zmieniającego się języka Słowian, który z czasem zaczął się rozdrabniać na mniejsze języki, a później i dialekty, które, poza słownictwem, różniły się także sposobem czytania bukw. Pomimo licznych zmian przez cały okres istnienia cyrylicy, spowodowanych wykształcaniem się nowoczesnych języków […]

Czy Cerkiew Prawosławna potrzebuje reformatorskiego Soboru? (2015) Metropolita Chryzostom z Etny

18/02/2019 Martin 0

Komentarz prawosławnego metropolity Etny Chryzostoma (Gonzales), przysłany przez archimandrytę Aleksego, ihumena monasteru pw. św. króla-męcz. Edwarda w Brookwood (Wielka Brytania). Powodem do powstania francuskiej karykatury stały się następstwa Drugiego Soboru Watykańskiego (1962-1965) dla Rzymskokatolickiego Kościoła. – Watykan II otworzył kościół … – I lud wyszedł. Mocna karykatura i przesłanie! Będzie się ono rozpowszechniać. Jest to szczególne ostrzeżenie wszystkim prawosławnym, którzy […]

No Picture

Ufo w perspektywie chrześcijańskiej (1998) Metropolita Chryzostom z Etny

18/02/2019 Martin 0

W 1984 r. naukowcy amerykańscy znaleźli na jednym z pól lodowych Antarktydy nieduży kamień o wadze około dwóch kilogramów, któremu nadali nazwę ALH 84 001. Miał on być, według ich teorii, pozostałością wielkiej skały, która oddzieliła się od Marsa 16 milionów lat temu po zderzeniu tej planety z wielką asteroidą. Skała ta krążyła po orbicie okołoziemskiej, by znalazłszy się w […]

Odszedł władyka Chryzostom metropolita Etny

18/02/2019 Martin 0

17 (4) lutego po wieloletniej chorobie, którą przechodził z wielką cierpliwością, zmarł emerytowany metropolita Etny (Kalifornia) Chryzostom (Gonzales). Założyciel znanego w świecie monasteru pw. św. Grzegorza Palamasa oraz żeńskiego monasteru pw. św. męcz. Elżbiety w Kalifornii. Współbrat i sąsiad w mniszym trudzie dla śp. ojca Serafina (Rose).

No Picture

Kilka słów do Cerkwi Prawosławnej i Partii Komunistycznej! (2010) Krzysztof Jaworucki

11/02/2019 Martin 0

Witam Niniejszym chciałbym się zwrócić do dwóch osób, które mogą lub powinny być – oprócz oczywiście Polaków – oburzone „obeliskiem” pod Ossowem postawionym ku czci poległych w 1920 roku żołnierzy bolszewickich. Chciałbym być dobrze zrozumiany… Jestem oburzony faktem postawienia tego pomnika żołnierzom, którzy byli agresorami na młode państwo polskie. Byli to bolszewiccy, komunistyczni żołnierze wywodzący się z Czerwonoarmistów, którzy z […]

Nowi Męczennicy i Wyznawcy Jarzma Bolszewickiego

09/02/2019 Martin 0

Dzisiaj Cerkiew wspomina nowych męczenników i wyznawców którzy ponieśli prześladowania i śmierć za prawosławną wiarę pod panowaniem bezbożnego komunistycznego systemu. W dobie współczesnej, kiedy ekumeniści zachwycają się “powrotem do korzeni” oraz odkrywaniem “prawdziwego kościoła pierwszych wieków” nie zdajemy sobie na co dzień sprawy z tego, iż nie minęło jeszcze 100 lat od straszliwych prześladowań, rzezi i bestialstwa które możemy bez […]

Katalog prześladowań Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

09/02/2019 Martin 0

Zbliżająca się setna rocznica rewolucji październikowej skłania do przypomnienia zakrojonych na najszerszą w historii Kościoła skalę, prześladowań jakich chrześcijaństwo doznało w Związku Radzieckim. W niniejszej analizie prezentujemy represje, jakim został poddany Rosyjski Kościół Prawosławny w latach 1917 – 1939. Tworzone przez bolszewików za pomocą tymczasowych dekretów rewolucyjnych „radzieckie prawodawstwo”, umożliwiło prześladowania wszystkich bez wyjątku Kościołów i grup religijnych. Represje rozpoczęto […]

Mezalians stalinowskiego patriarchatu z KGB (2016) Krzysztof Krasowski

09/02/2019 Martin 0

Związek Radziecki był krajem otwarcie ateistycznym i antyreligijnym. Radzieccy przywódcy powtarzali za Karolem Marksem, że „religia to opium dla ludu” i głosili „wiarę w siłę człowieka”. Po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej z 1917 roku Włodzimierz Lenin nakazał wymordować tysiące księży i zamknął większość rosyjskich kościołów. Do walki z religią powołano Związek Wojujących Bezbożników, którego celem było zniszczenie Cerkwi prawosławnej i innych […]

Не томос, а хаос. (2019) Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый

07/02/2019 Martin 0

Ещё раз возвращаемся к главному вопросу, волнующему весь официальный православный мiръ, вопросу который нас не касается в прямом смысле, но который оставлять без внимания мы никак не можем, ибо он относится к самой структуре Православной Церкви, как и к истории и правам Русской Церкви. Пусть ещё раз будет сказано, и надеемся всеми понято, что в этом деле мы ничуть не […]