HETERODOKSJA
Protestantyzm
 
Послание патриархов восточно-кафолической церкви о православной вере (1723 г.)
Okólnik patriarchów Cerkwi wschodnio-katolickiej o wierze prawosławnej (1723).
Послание патриархов восточно-кафолической церкви о православной вере (1723 г.)  (ru.)  (.)  (.)  (ru.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

„O wierze prawosławnej” – odpowiedź patriarchów na przesłaną im przez biskupów Anglii książę. Okólnik zwiera obszerne credo Wschodniej Cerkwi, czyli naukę św. Apostołów i Ojców od pierwszych wieków formułowaną wobec wszelakich herezji.