Peace with you!

Czy powinniśmy się zaszczepić? Bp Sofroniusz z Suczawy
Should we get vaccinated? Bishop Sofronie of Suceava  (en.)  (.)  (.)  (en.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)
2021-02-10 09:54
 Corporal diseases;
Dyrektywa do wyświęconych, postrzyżonych lub mianowanych duchownych, lektorów, śpiewaków i posługujących w Diecezji Etny i Portlandu.
A Directive to the Ordained, Tonsured, or Appointed Clergy, Readers, Chanters, and Servers of the Holy Diocese of Etna and Portland  (en.)  (.)  (.)  (en.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)
2021-01-26 21:11
 Corporal diseases;

Show all …