Peace with you!

Encyklika dotycząca małżeństwa i rozwodu.
Encyclical Concerning Marriage and Divorce.  (en.)  (.)  (.)  (en.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)
2019-11-27 20:38
 Documents;
Memorandum prawne przed Radą Stanu - Bractwo atoskiego Skitu proroka Eliasza (1995)
Legal Memorandum Before the Council of State – The Holy Cenobitic Skete of Prophet Elias (1995)  (en.)  (.)  (.)  (en.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)
2019-11-22 22:02
 ECUMENISM;
Łukasz Krymski, pseudo święty pseudo prawosławia ale prawdziwy prześladowca
Luke of Crimea, false saint of the false orthodoxy, but true persecutor  (en.)  (.)  (.)  (en.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (fr.)  (.)  (.)
2019-11-22 21:39
 Sergianism;
Zalecenia świętego Filareta Nowojorskiego w/s pracy "Kwestia kalendarzowa" autorstwa o. Bazylego Sakkas
Saint Philaret of New York’s recommendation of the work “The Calendar Question” by Fr. Basil Sakkas  (en.)  (.)  (.)  (en.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)
2019-11-16 19:11
 New style;

Show all …