Аnatemy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej za granicą

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Wszystkie anatemy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej za granicą:

Teozofom, heretykom, którzy ośmielają się mówić i bezmyślnie nauczać, że nasz Pan Jezus Chrystus więcej niż raz przyszedł na ziemię i wiele razy się wcielił; także sofianistom, którzy zaprzeczają, że prawdziwą mądrością Ojca jest Syn Jego Jednorodzony i wbrew Pismu Świętemu i naukom Świętych Ojców szukają innej mądrości — anatema! (1932 rok)

Masonom, okultystom spirytystom, jasnowidzom[1], czarodziejom i wszystkim, którzy w Jedynego Boga nie wierzą, ale wielbią demony i nie oddają Bogu pokornie życia swojego, ale czarodziejskiemu przywoływaniu biesów, by poznać przyszłość — anatema! (1932 rok)

Włodzimierzowi Leninowi i innym prześladowcom Cerkwi Chrystusowej, bezbożnym odstępcom, którzy podnieśli ręce na Pomazańca Bożego, zabijającym kapłanów, depczącym i niszczącym świątynie Boże, torturującym naszych braci i bezczeszczącym Ojczyznę naszą — anatema! (1969/70 rok)

Atakującym Cerkiew Chrystusową i uczącym, że podzieliła się ona na rozgałęzienia, które różnią się swoją nauką i życiem i twierdzącym, że Cerkiew jawnie nie jest prawdziwa, ale z odgałęzień, rozłamów i różnych nauk ma się zjednoczyć w jedno ciało; i tym którzy nie odróżniają prawdziwego kapłaństwa i sakramentów Cerkwi od heretyckich, lecz uczą, że chrzest i eucharystia heretyków doprowadzą do zbawienia; i tym, którzy obcują z tymi heretykami lub pomagają im lub bronią ich nowej herezji ekumenizmu, uważając ją za wyraz braterskiej miłości i sposób zjednoczenia poróżnionych chrześcijan — anatema! (1983 rok)

———-
[1] Termin “экстрасенс” można odnieść zarówno do medium, jasnowidza czy telepaty. Chodzi o wszelką formę “postrzegania pozazmysłowego” (ang. ESP)

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info