Fundacja

27/09/2002 Martin 0

Celem fundacji jest działalność oświatowo-religijna szczególnie w zakresie wspierania promocji i pomocy w rozwoju wiedzy w zakresie kultury i nauki tożsamej ze starożytnym chrześcijaństwem, wspieranie działalności wydawniczej, translatorskiej i edukacyjnej oraz promocji wśród wspólnot wiernych działań charytatywnych. Zgromadzone środki są przeznaczane tylko na cele statutowe (wydawnicze, charytatywne). KRS  0000843126       NIP  6030079920       REGON  386424844 FUNDACJA MĘCZENNIKA NICEFORA […]