No Picture

Отношеніе православнаго Востока къ вопросу о реформѣ календаря. (1918) И. И. Соколовъ

28/01/2011 Martin 0

Всероссійскій Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг Докладъ профессора И. И. Соколова «Отношеніе православнаго Востока къ вопросу о реформѣ календаря», читанный 15 марта 1918 года, на 30-мъ (совмѣстномъ) засѣданіи Отдѣла о богослуженіи и Отдѣла о правовомъ положеніи Церкви въ государствѣ. Въ сложномъ вопросѣ о реформѣ календаря существенное значеніе принадлежитъ церковной сторонѣ. Тогда какъ научно-астрономическая сторона вопроса не заключаетъ въ себѣ безспорныхъ данныхъ ни въ пользу […]

No Picture

Nie z tego świata. Ojciec Serafin Rose

28/01/2011 Martin 0

„Jezus odpowiedział: Królestwo moje nie jest z tego świata” (Jan 18,36) PRZEDMOWA Dla wielu ludzi w różnych krajach o. Serafin Rose stał się synonimem duchowego odrodzenia i powrotu do tego co w prawosławnej Tradycji istotne. W Rosji wysuwa się on dzisiaj na czoło najbardziej poczytnych autorów teologicznych. Niezwykłą popularność zdobyły jego książki w Stanach Zjednoczonych. Wszystko co wyszło spod pióra tego […]