Письмо православнаго исповѣданiя Архимандрита Адрiана Синайскаго.

16/11/2017 Chrystoforos 0

ИСТОЧНИКЪ: Митрополитъ Оропосскiй и Филiйскiй Кипрiанъ, Председатель Свящ. Синода Противостоящихъ, «Православiе и экуменизмъ. Межхристiанское и межрелигiозное движенiе, какъ екклезiологическая ересь», Т. 1, Фили, Аттика, Стр. 193-200.

A letter of orthodox confession by Archimandrite Adrianos Elder at the Monastery of St. Catherine Sinai (1994)

16/11/2017 Chrystoforos 0

A LETTER OF ORTHODOX CONFESSION by Archimandrite Adrianos, former Confessor and Elder at the Monastery of St. Catherine on Mount Sinai (written 1994) Transl. from: A Letter of Orthodox Confession, Archimandrite Adrianos, Etna, Calif.:  Center for Traditionalist Orthodox Studies, 1994. 1) THE NECESSITY OF AN ORTHODOX CONFESSION It is truly good and sweet for Monastics to live a life of prayful […]

Благое непослушание или худое послушание? проф. Феодор Зисис

16/11/2017 Chrystoforos 0

Протоиерей Феодор Зисис, профессор Фессалоникского университета им. Аристотеля Благое непослушание или худое послушание? Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης Κακή ὑπακοή καί ἁυία ἀνυπακοή Θεσσαλονίκη, 2006. Перевод с греческого. – Москва: Святая Гора, 2009. Протоиерей Феодор Зисис, профессор богословского факультета Фессалоникского университета имени Аристотеля (ФУА)[1], родился в 1941 году на острове Tacoc[2] в селении Панагия, в семье священника. В 1965 году он окончил […]

Listy św. Jana (Maksymowicza) arcypasterza Szanghajskiego do greckich starostylników. (1958 r.)

16/11/2017 Chrystoforos 0

Święty Jan znajdował się w modlitewnej jedności z prawdziwie prawosławnymi grekami, których popierał. Gotów był dokonać chirotonii nad greckimi starostylnymi kapłanami. Koniec końców, hierarchowie Ruskiej Zagranicznej Cerkwi Prawosławnej wyświęcili w 1960 i 1962 roku biskupów dla greckiej Cerkwi (zachowującej kalendarz ojców) za zgodą i z pełnym poparciem świętego Jana.

W prawosławiu po raz pierwszy plecami do Chrystusa.

13/11/2017 Martin 0

Po raz pierwszy w historii prawosławia Boska Liturgia sprawowana przez czterech prawosławnych zwierzchników Cerkwi lokalnych, w tym dwóch patriarchów,  odbyła się plecami do Jezusa Chrystusa w oparciu o przykład zaczerpnięty z rzymsko-katolickiej mszy. Dnia 27 października 2017 roku łże-patriarcha Cyryl (Gundiajew) wziął udział w uroczystym odprawieniu Boskiej Liturgii pod otwartym niebem na Wzgórzu Patriarchalnym w Bukareszcie. Uroczystości cerkiewne były poświęcone […]

Письма свят. Iоанна Шанхайскаго къ греческимъ старостильникамъ.

13/11/2017 Chrystoforos 0

Въ связи съ праздникомъ свят. Iоанна Максимовича († 19.6.1966 цер. кал.), архiепископа Шанхайскаго и Санъ-Францисскаго, iерарха-чудотворца и миссiонера Русской православной церкви заграницей, прославленнаго Богомъ въ нетлѣнныхъ мощахъ, публикуемъ два письма изъ архива нашего Священного Синода. Речь идётъ о письмахъ, которые свят. Iоаннъ адресовалъ представителямъ нашей Церкви (Греческой православной старостильной церкви -пер.), и изъ которыхъ виденъ его интересъ и поддержка нашей […]

Żywot Św. Męcz. Nicefora

13/11/2017 Chrystoforos 0

Święty męczennik arcydiakon Nicefor (Parasches−Kantakuzen) urodził się w latach 40. XVI w. Przejawiał wyjątkową energię w obronie nauki i tradycji Prawosławia. wystąpił zdecydowanie za zachowaniem starego kalendarza. Spotkał się też z problemem unii, która doświadczyła nie tylko Rzeczpospolitą, ale również Mołdawię.