The History of Women’s Headcoverings in the Orthodox Church.

26/02/2018 Martin 0

For 2000 years in the Orthodox Church, the tradition has been for women and girls to veil their heads during worship, whether at church for the liturgy, or at home for family prayer time. What is the Scriptural and Patristic evidence for this tradition, and why is it important? In this article, we will take a look at headcoverings in […]

Historia okrywania głów przez kobiety w Cerkwi.

26/02/2018 Martin 0

Przez 2000 lat w Cerkwi Prawosławnej istnieje wśród kobiet i dziewcząt tradycja, aby zasłaniać głowę czy to podczas Liturgii w Cerkwi czy modlitwy rodzinnej w domu. Jakie są biblijne i patrystyczne przesłanki dla tej tradycji i dlaczego jest ona ważna? W tym artykule przyjrzymy się okrywaniu głowy w Starym i Nowym Testamencie, w pierwszych wiekach istnienia Cerkwi, na ikonach oraz […]

No Picture

«Истинные христиане последних времен отвергнут все гражданские законы…» (1917) Священномученик Гермоген Тобольский

26/02/2018 Martin 0

Из «Толкования на «Откровение» святого Иоанна Богослова» епископа Саратовского и Царицынского Гермогена  В Москве 5 мая 1917 г. издание «Голос Церкви» предложило благочестивому читателю «Толкование на «Откровение» святого апостола Иоанна Богослова», составленное Преосвященным Гермогеном, епископом Саратовским и Царицынским, ревностным защитником Православия и самодержавия.  «Издавна, еще в языческом обществе, истинные христиане считались самыми беднейшими среди всех других бедных людей, так как […]

Główne zasady zbawienia.

24/02/2018 Martin 0

W Królestwie Niebieskim wszystko zarządzane jest Miłością Boga. Odstępstwo od miłości już jest złem. Pierwsze odstępstwo do Miłości Boga popełnił najwyższy Cherubin i przeciągnął na swoja stronę trzecią część Aniołów. Złem jest nieposłuszeństwo wobec Boga przez swoją wolę. Żeby Adam nie zaraził się swoją wolą, wola Boga ostrzegała Adama: „Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z […]

Persecution True Orthodoxy in Romania. (2007)

21/02/2018 Martin 0

During this period, the True Orthodox Christians of Romania were also undergoing persecution. Metropolitan Vlasie writes: “The Romanian King Charles II left his wife Maria, who came from Constantinople and was married again to a Jewess. Charles II did not want to abandon his throne, but was forced to abdicate since he had married a non-Christian. His son Michael was […]

List patriarchy Jerozolimy Diodora I do patriarchy Konstantynopola w/s dialogu z monofizytami. (1992)

18/02/2018 Martin 0

List do patriarchy konstantynopolitańskiego Bartłomieja. Od 1989 roku jednomyślnym postanowieniem Synodu (Cerkwi Jerozolimskiej – tłum.) postanowiono całkowitego zaprzestania dialogu teologicznego ze wszystkimi innowiercami, mając na uwadze to, że jest on nie tylko bezowocny, lecz i szkodliwy dla Cerkwi prawosławnej jako całości, jak również i dla naszej Świątobliwej Cerkwi Jerozolimskiej… Dlatego ośmielamy się przedłożyć przed Waszą Wszechświątobliwość nasze trwogi odnośnie, jak […]

Cud pojawienia się Najczcigodniejszego Krzyża nad Atenami. (1925)

18/02/2018 Martin 0

CUD POJAWIENIA SIĘ NAJCZCIGODNIEJSZEGO KRZYŻA nad kaplicą św. Jana Teologa w Atenach w czasie świętowania święta Podwyższenia Czcigodnego Krzyża; na niebie około północy z 26 na 27 września 1925 r. (wg państwowego kalendarza, 13/14 września wg cerkiewnego). Komunikat Stowarzyszenia Prawosławnych Chrześcijan, opublikowany 14/27 września 1925 r. Opowiadanie to dokładnie oddaje świadectwa naocznych świadków i dużej liczby policjantów. Objawienie się Krzyża […]

Oby Rzym powrócił do Ortodoksji – Encyklika Patriarchalna z 1894 r.

18/02/2018 Martin 0

Odpowiedź na encyklikę Leona XIII o zjednoczeniu Kościołów z dnia 20 czerwca 1894 r. Do najświętszych i umiłowanych w Bogu braci – metropolitów i biskupów, świętego i czcigodnego ich kleru i wszystkich poczciwych prawosławnych ludzi najświętszego apostolskiej i patriarszej katedry w Konstantynopolu Głęboko się wzrusza i wielkim smutkiem napełnia się każda poczciwa i szczerze i gorliwie pragnąca chwały Pańskiej prawosławna dusza, gdy […]