No Picture

Ἀνακοίνωσις περὶ μεταμοσχεύσεων καὶ δωρεᾶς σώματος.

20/12/2018 Martin 0

Ἀριθμός Πρωτ. γ –  1776 Ἐν Ἀθήναις,   16 / 29 –  7 – 2013   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣΠρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόντῆς Ἐπικρατείας Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς  7/20-6-2013, ἐρευνήσασα ἐνδελεχῶς τὸ ζήτημα τοῦ λεγομένου ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, τῶν μεταμοσχεύσεων καὶ τῆς εἰκαζομένης συναινέσεως, ἀπεφάνθη: 1.    Ἡ ἔννοια τοῦ […]

No Picture

Communiqué on Organ Transplantation and Donation

20/12/2018 Martin 0

In Athens, July 16/29, 2013Protocol n. γ-1776 Communiqué on Organ Transplantation and Donation To all the Clergy and Laity throughout the Nation Beloved children of the Church of Christ, The Holy Synod of the Church of the Genuine Orthodox Christians during its session on June 7/20 2013, having investigated assiduously the question of “brain death,” organ transplantation, and “presumed consent,” […]

No Picture

Komunikat odnośnie transplantacji i dawstwa organów (2013)

20/12/2018 Martin 0

  Ateny, 16/29 lipca 2013 Protokół nr γ-1776   KOMUNIKAT odnośnie transplantacji i dawstwa organów   Do całego Kleru i wszystkich wiernych naszego kraju  Ukochane dzieci Cerkwi Chrystusowej, Świątobliwy Synod Cerkwi Prawdziwie Prawosławnych Chrześcijan podczas posiedzenia 7/20 czerwca 2013 roku, po uważnym zbadaniu kwestii “śmierci mózgu”, przeszczepu organów oraz “domniemanej zgody”, ogłasza co następuje: 1. “Śmierć mózgu” jest terminem umownym. […]