No Picture

Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἡ Αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικὰ(2014)

22/01/2019 Martin 0

+ Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἡ Αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικὰ • Ἀπόδοση τοῦ πρωτοτύπου Ἐπισήμου Κειμένου στὴν ἁπλοελληνικὴ • Α’. Βασικὲς Ἐκκλησιολογικὲς Ἀρχὲς Β’. Οἰκουμενισμός: Συγκρητιστικὴ Παναίρεση Γ’. Σεργιανισμός: Ἀλλοίωση τῆς Κανονικότητας Δ’. Ἡ λεγομένη ἐπίσημη Ὀρθοδοξία Ε’.Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Ϛ’.Ἡ Ἐπιστροφὴ στὴν Γνησία Ὀρθοδοξία Ζ’. Πρὸς σύγκληση Μεγάλης Συνόδου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξης Ἐκκλησίας + […]

Cerkiew Prawdziwie Prawosławna a herezja ekumenizmu. Zagadnienia dogmatyczne i kanoniczne (2014)

22/01/2019 Martin 0

Cerkiew Prawdziwie Prawosławna a herezja ekumenizmu Zagadnienia dogmatyczne i kanoniczne I. Podstawowe zasady eklezjologiczne II. Ekumenizm: Synkretyczna panherezja III. Sergianizm: Sfałszowana kanoniczność IV. Tak zwane Oficjalne Prawosławie V. Cerkiew Prawdziwe Prawosławna VI. Powrót do Prawdziwego Prawosławia VII. Ku zwołaniu Wielkiego Soboru Prawdziwie Prawosławnej Cerkwi Czerwiec 2014 r. Dokument sporządziły1 Cerkwie Prawdziwie Prawosławnych Chrześcijan Grecji – Rumunii – Rosyjskiej Cerkwi Zarubieżnej […]

Krótki żywot sprawiedliwej Julianny Łazarewskiej (Muromskiej)

22/01/2019 Martin 0

Biografia świętej Julianny Łazarewskiej spisana przez jej syna. Jest to jedyny zachowany szczegółowy opis życia świętej, który uzupełnia inne, niepełne wersje. Julianna urodziła się w latach 30. XVI wieku w mieście Płosne. Mieszkała u pobożnych mieszczan – Justyna i Stefanidy Niedjurewych. W wieku sześciu lat została sierotą. Babcia ze strony mamy zabrała dziewczynę do siebie na wychowanie do miasta Murom. […]

Греческий митрополит Хризостом Кавуридис – борец с масонством. (2010) Николай Селищев

12/01/2019 Martin 0

К 55-летию кончины митрополита Хризостома (Кавуридиса) … В сентябре 2010 года исполняется 55 лет кончины в Афинах, в 1955 году, митрополита Хризостома (Кавуридиса), иерарха Константинопольской Патриархии, затем – греков-старостильников. В «Журнале Московской Патриархии» (1952, № 11, с. 49-53) была опубликована статья «Старый стиль и Элладская Церковь», где осуждалась календарная реформа, гонения на приверженцев церковной старины и упоминалось имя их руководителя […]

No Picture

Prayer for the salvation of Russia (1921)

11/01/2019 Martin 0

PRAYER FOR THE SALVATION OF RUSSIA Russian Orthodox Church Outside of Russia (ROCOR), 1921. This prayer was established by the decision of the first Council of the Russian Church abroad in 1921, in Sremski Karlovci, Yugoslavia, to be read at the Divine Liturgy instead of the prayer for the Emperor (introduced after the martyr’s death of the Emperor Alexander II, […]

No Picture

Молитва о спасении России (1921)

11/01/2019 Martin 0

МОЛИТВА О СПАСЕНИИ РОССИИ Зарубежная Церковь. 1921 г. Эта молитва по постановлению Первого Собора Русской Православной Церкви Зарубежом (Собрание Представителей Русской Православной Церкви за границей), в 1921 г., в Сремских Карловцах, в Югославии, читается во время литургии. Она читалась и в храмаах начального периода становления варшавского раскола. (Раньше, на этом месте, читалась «Молитва за Государя Императора». Эта молитва была установлена […]

No Picture

Encyklika k ekumenickému shromáždění na Krétě (2016)

11/01/2019 Martin 0

Protocol No. 2483  ENCYKLIKA k ekumenickému shromáždění na Krétě Milovaní presbyteři a diákoni, drazí bratři a sestry v Kristu! Milost a požehnání Boží nechť je vždy s vámi se všemi! Jak všichni víte, před měsícem se v Kolimbári na Krétě uskutečnil takzvaný „Velký a svatý sněm Pravoslavné církve“. Již více než 100 let, a posledních 60 let pak zvláště intenzívně, […]

No Picture

Enciclica Intorno All’ Adunanza Ecumenista Dell’ Isola Di Creta (2016)

10/01/2019 Martin 0

N° Prot. 2483 ENCICLICA INTORNO ALL’ADUNANZA ECUMENISTA DELL’ISOLA DI CRETA Amati in Cristo Presbiteri e Diaconi,  Devoto Gregge della nostra santissima Chiesa  dei Veri Cristiani Ortodossi di Grecia,  Che la Grazia e la Benedizione di Dio siano con tutti voi! Come è noto, un mese fa si è radunata sull’isola di Creta a Kolymbari Khanion il cosiddetto “Santo e Grande […]

No Picture

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Μὲ ἀφορμὴ τὴν διαμάχη γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα (2018)

10/01/2019 Martin 0

Ἀθήνα, 9/22-9-2018 +Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικο, ἐξ ἀφορμῆς τῆς διαστάσεως μεταξὺ τῶν Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως καὶ Μόσχας γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα διευκρινίζει, τὰ ἑξῆς: Ἡ ἔντονη αὐτὴ διαμάχη εἶναι θλιβερή, ἐφ’ ὅσον μάλιστα γίνεται ἀγώνας γιὰ σφαίρα ἐπιρροῆς καὶ στὰ ἐκκλησιαστικά, μὲ ἐμφανῆ ἐπίδραση ἀπὸ […]

No Picture

ENCYCLICAL concerning the Ecumenist gathering in Crete. (2016)

10/01/2019 Martin 0

Republic of Greece Church of the True Orthodox Christians of Greece Holy Synod Kanningos 32 (3rd floor) 106 82 Athens Tel. 21038 28 280–Fax 21038 47 365 Greece Protocol No. 2483                                                                     To be read in Church on the Sunday after the Feast of the Dormition of the Theotokos ENCYCLICAL CONCERNING THE ECUMENIST GATHERING IN CRETE Beloved Presbyters and Deacons in […]