Arcypasterska posługa w Grenoble i w Lyonie (2018) Protodiakon German Iwanow-Trinadcatyj

06/02/2019 Martin 0

Na naszych ziemiach dane nam było przeżyć nieczęste wydarzenie. W Rosji świątynie rosną jak grzyby po deszczu, lecz najczęściej za państwowe pieniądze. Nie tak jak w naszych prześladowanych wspólnotach, gdzie kto jak może, własnymi rękoma, w pocie czoła buduje Przybytki Boże. Nie jesteśmy w stanie rywalizować z „państwowymi świątyniami”, ale to właśnie te „własnoręczne” świątynie mają nieporównywalną wartość duchową, a modlitwa w nich rodzi niebywałą radość!

Митрополитъ Сергій и Церковь.

06/02/2019 Martin 0

Прошло сравнительно немало времени съ періода расколовъ и тяжелыхъ гоненій на Церковь, вызванныхъ извѣстной «Деклараціей» Митрополита Сергія. Однако православный умъ не перестаетъ недоумѣвать и ищетъ причину, побудившую такого крупнаго богослова (ученика Бл. Митр. Антонія), нарушить элементарные законы христіанской совѣсти для, какъ ему повидимому искренне казалось, – пользы Церкви. Авторитетъ Митр. Сергія, какъ богослова былъ настолько высокъ, что даже пресловутая «декларація» […]

Тайное ученіе Московской Патріархіи.

06/02/2019 Martin 0

Офиціальными идеологами московской Патріархіи открыто (черезъ журналъ Московской Патріархіи и въ устныхъ выступленіяхъ) проповѣдуются слѣдующіе ереси: т. н. «богословіе міра» (т. е. достиженіе скотскаго благополучія объединенными усиліями всего человѣчества), «богословіе революціи» (т. е. разрушеніе всякаго мира ради тѣхъ же скотскихъ интересовъ) и экуменизмъ. Первые две ереси основаны на возможности примиренія двухъ идеологій: Христіанства и коммунизма. Однако, нѣкоторыми (а быть можетъ […]

Opowieść o męczennikach zografskich (1280)

05/02/2019 Martin 0

W starych księgach zapisane jest, iż kiedy Juda Makabri w Syjonie, mieście wielkiego króla, toczył wojnę z obcoplemieńcami i ujrzał wielu spośród swych wojowników wybitnych, starannie przetrzasnął ich zanadrza i znalazł bożki. Wszakże z bratniej ku swym wojownikom miłości uczynił za nich ofiarę oczyszczenia o odprawił modły do szczodrobliwego w miłosierdziu swym Pana. Jeśli tedy Juda Makabri użalił się nad […]

Napomnienie do zachowania czystości małżeńskiej i nie posiadaniu konkubin. Święty Cezary z Arles

05/02/2019 Martin 0

Napomnienie do zachowania czystości małżeńskiej i nie posiadania konkubin 1 Bracia najdrożsi! Polecając dobro czystości zgodnie z tym, co trzeba i jak wypada, narażamy się na to, że być może jacyś młodzi ludzie i jeszcze w sile wieku powiedzą: Jesteśmy młodzi, nie zdołamy się w czystości zachować. Takim możemy i musimy odpowiedzieć, że dlatego być może nie mogą czystości zachować, […]

Во времена победы ариан, в Константинополе оставалась верной православию лишь одна домовая церковь. Св. муч. Валентин Свенцицкий (1931)

05/02/2019 Martin 0

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Утешает и учит нас изучение прошлого Святой Православной Церкви. Когда повергает нас в уныние, доходящее почти до отчаяния, всеобщее неверие — мы вспоминаем, как св. Григорий Богослов восклицал: “Погибла вера в Бога, погибла у людей” А ведь это было время, когда был жив Василий Великий, когда входил в церковную жизнь св. Иоанн […]

No Picture

Modlitwa o wybawienie Rosji (1921)

05/02/2019 Martin 0

Modlitwa ta została ustanowiona decyzją Pierwszego Soboru Rosyjskiej Zagranicznej Cerkwi Prawosławnej w 1921 roku w Sremski Karlovci w Jugosławii. Przeznaczona była do czytania w trakcie Liturgii zamiast modlitwy za Imperatora (wprowadzonej po męczeńskiej śmierci Aleksandra II, zamordowanego przez terrorystów). W pierwszym okresie tworzenia się warszawskiego rozłamu była w użyciu w świątyniach w Polsce. Z małymi zmianami była ona czytana przez […]

No Picture

Определения Собора епископов РПЦЗ по вопросам биоэтики (1978)

01/02/2019 Martin 0

Определения Собора епископов Русской Православной Церкви Заграницей по вопросам биоэтики 5/18 сентября 1978 г. По поводу о допустимости исскуственного оплодотворения женщин П о с т а н о в и л и : В исскуственном оплодотворении прежде всего видно нежелание примириться с тем, что Господь не давал детей. При этом люди не ограничивались обычными средствами, облегчающими зачатие. Неверующие торжествуют по […]

Kazanie Czcigodnego i Oddanego Bogu Ojca Naszego Anatola z Pustelni Optińskiej.

01/02/2019 Martin 0

Dziecko moje, wiedz, że w dni ostatnie, jak powiada Apostoł, nastąpią ciężkie czasy. I oto, w następstwie zubożenia prawdziwej wiary, pojawią się w cerkwiach herezje i podziały, i nie będzie wtedy, jak przepowiadali święci Ojcowie, na katedrach biskupich i w klasztorach ludzi doświadczonych i nadających się do kierowania życiem duchowym. Z tego powodu herezje będą szerzyć się wszędzie i omamią […]

No Picture

Отношение к негодным епископам и пресвитерам.

01/02/2019 Martin 0

Толкование на Евангелие от Матфея (5, 29) свят. Хроматия, епископа североитальянского города Аквилеи (нач. V века): “Но поскольку упомянуто тело, вернее его можно отнести к телу Церкви, в котором оком, то есть самым драгоценным членом, можно признать епископа, освещающего светом божественной заповеди все тело. Итак, слова: Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя; ибо лучше для […]