W czasach triumfu arian, w Konstantynopolu wierna prawosławiu pozostawała tylko jedna domowa cerkiew (1925) Protojerej Walentyn Swiencickij

21/03/2019 Martin 0

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego! Raduje i uczy nas poznawanie przeszłości Świętej Cerkwi Prawosławnej. Kiedy przytłacza nas przygnębienie, dochodzące nawet do apatii, wszech ogólna niewiara  – wspominamy, jak św. Grzegorz Teolog wołał: „Zginęła wiara w Boga, zginęła u ludzi!”. A przecież był to czas, kiedy jeszcze żył (św. –tłum.) Bazyli Wielki, kiedy wstępował na drogę życia cerkiewnego […]

No Picture

Słowo o świętych Cyrylu i Metodym – Grigor Pyrliczew (1885 r.)

16/03/2019 Maksymilian 0

Tekst Grigora Pyrliczewa, który napisał gdy był nauczycielem w bułgarskim gimnazjum męskim w Tesalonikach (Sołuń). Tekst opublikował jego syn, Kirił Pyrliczew, członek VMRO, w “Macedońskim przeglądzie” w 1928 roku w Sofii. Tekst napisany został w jednej z wielu gwar Macedonii. W wersji bułgarskojęzycznej po języku bułgarskim podany jest oryginalny zapis tekstu. In nova lingua gloriatur nomen Domini nostri. Znaczy to: […]

No Picture

Слово на св. Кирилъ и Методия – Григоръ Пърличевъ (1885)

16/03/2019 Maksymilian 0

Слово на Григор Пърличев дръжано по времето, когато е бил учител в Солунската българска мъжка гимназия в Солун. Обнародвано от Кирил Пърличев (революционер на ВМОРО и син на Григор Пърличев) в „Македонски прегледъ“, година IV, кн. 2, с. 116 (1928, София)   In nova lingua gloriatur nomen domini nostril, т. е. нека се славит името божие на нов език. Досега […]

No Picture

О земных поклонах – протоиерей Борис Молчанов

10/03/2019 Maksymilian 0

Когда воинская часть проходит через мост, тогда она должна идти не в ногу, ибо при ритмичном шаге марша вся сила давления на мост во много раз увеличивается и может проломить его. Такова сила ритма. Тот же естественный закон действует и в духовном мiре. Индивидуальная молитва одного человека, от какого бы горячего сердца не исходила, вес же не может иметь такого […]

No Picture

Czy demokracja jest prawosławna? – Hieromnich Pantelejmon

10/03/2019 Maksymilian 0

W oświeceniowych państwach chrześcijańskich, w ostatnich czasach, pojawiły się żydowskie nauki o sprawiedliwości Podstawą do zbawienia ma być wiara bez dobrych uczynków, bez zbawiennych sakramentów Cerkwi i wszystkiego, co przekazali nam Apostołowie. Wystarczy wierzyć, że będziemy zbawieni przez Chrystusa: nie potrzebna jest ani Cerkiew, ani sakramenty, ani uczynki płynące z wiary. Przypomina to fałszywą żydowską sprawiedliwość, która nie chciała, lub […]

No Picture

Демокрация ли е православната? – Иеромонахъ Пантелеимонъ

10/03/2019 Maksymilian 0

Въ срѣдата на просвѣтенитѣ християнски народи, въ послѣдния вѣкъ, сѫщо се появи юдейското учение за праведностьта. Въ основата на спасението се полага само вѣрата, безъ добродетели, безъ спасяващитѣ тайнства на Свѣтата Църква и цѣлото прѣдадено отъ апостолитѣ църковно устройство. Достатъчно било само да се вѣрва, че сме спасени чрезъ Христосъ: не били нуждни нито църква, нито тайнства, нито подвизи на […]

No Picture

Является ли демократія православной? – Іеромонахъ ​Пантелеимонъ

10/03/2019 Maksymilian 0

Является ли демократія православной? Въ средѣ просвѣщенныхъ христіанскихъ народовъ, въ послѣдніе ​вѣка​, тоже появилось іудейское ученіе о праведности. Въ основу спасенія полагается только ​вѣра​ безъ посредства добродѣтели, безъ спасающихъ таинствъ Св. Церкви и всего переданнаго апостолами церковнаго устроенія. Довольно будетъ и на словахъ вѣрить, что мы спасены чрезъ Христа: ни церкви, ни таинствъ, ни подвиговъ благочестія не надобно. Это напоминаетъ […]