Pascha w monasterze św. Cypriana i Justyny

30/04/2019 Martin 0

Święto Świąt w monasterze św. Cypriana i Justyny (Fili, Attyka) pozostającym wiernym prawdziwej ortodoksji. Służbie przewodniczy metropolita Oroposu i Fili Cyprian II waz z naszym biskupem Gardykionu (locum tenens Morawskiej Episkopii) Klemensem. Jest obecny również bp Methonu Ambroży. Wyniesienie grobu Chrystusa Rozpoczęcie paschalnej Jutrzni. Paschalna wieczernia (Agapis – Miłości) Chrystus Zmartwychwstał! Христосъ Воскресе!

No Picture

Messaggio di Pasqua 2019

26/04/2019 Martin 0

Chiesa dei Veri Cristiani Ortodossi di Grecia Il Santo Sinodo Prot. 2822 Da leggere in Chiesa MESSAGGIO DI PASQUA 2019 «Venite, prendete la Luce dalla Luce che non tramonta e glorificate il Cristo Risorto dai morti» (Mattutino di Pasqua) Cari Padri e Fratelli, figli nel Signore risorto, in questa sublime Festa delle Feste e Solennità delle Solennità tutta inondata di […]

No Picture

Encyklika na Paschu 2019

26/04/2019 Martin 0

Cirkev pravých pravoslávnych kresťanov Grécka Posvätná Synoda Kannigos 32 106 82 Atény Grécko Encyklika na Paschu 2019 „Príďte, prijmite Svetlo od nehasnúceho Svetla a oslávte Vzkrieseného Christa!“ Milovaní Otcovia a Bratia, deti vo Vzkriesenom Hospodinovi, v jasne žiariacom najväčšom Sviatku Sviatkov a Oslave Osláv, Víťaz nad smrťou Hospodin náš Isus Christos daruje nám nehasnúce Svetlo Vzkriesenia a Života. V Svojej […]

Posłanie Paschalne 2019

25/04/2019 Martin 0

CERKIEW P.P.Ch. HELLADY ŚWIĄTOBLIWY SYNOD Kaningos 32 (3 piętro) 106 82 Ateny Tel. 2103828280 – Fax. 2103847385 HELLAS – GRECJA www.ecclesiagoc.gr Nr Prot. 2822 Do odczytania w cerkwiach POSŁANIE PASCHALNE 2019 „Przyjdźcie, przyjmijcie Światłość od niegasnącej Światłości i wychwalajcie Chrystusa Zmartwychwstałego!” Umiłowani Ojcowie i Bracia, dzieci w Zmartwychwstałym Panu! W jaśniejącym blasku największego Święta Świąt i Uroczystości nad Uroczystościami, Zwycięzca […]

No Picture

Message de Paques 2019

25/04/2019 Martin 0

 EGLISE DES VRAIS CHRETIENS ORTHODOXES DE GRECE Saint Synode Protocol no. 2822 A lire à l’Eglise MESSAGE DE PAQUES 2019 «Venez, recevez la Lumière de la Lumière éternelle, et glorifiez le Christ Ressuscité des morts» (Mattines de Pâque) Chers Pères et Frères, enfants dans le Seigneur ressuscité, En cette sublime Fête des Fêtes et Solennité des Solennités toute inon­dée de […]

No Picture

Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2019

25/04/2019 Martin 0

Řecká pravoslavná starostylní církev Posvátný synod Kannigos 32 106 82 Athény Řecko Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2019 „Pojďte, přijměte Světlo ze Světla nehasnoucího, a oslavujte Krista, který vstal z mrtvých!” Milovaní otcové a bratři, děti vzkříšeného Pána! V zářivém a největším svátku všech svátků, v této slavnosti nad všechny slavnosti dává nám Vítěz nad smrtí, náš Pán Ježíš Kristus, nehasnoucí Světlo […]

No Picture

Πασχαλινὴ Ἐγκύκλιος 2019

24/04/2019 Martin 0

Ἀριθμός Πρωτ. 2822 Ἐν Ἀθήναις, 29-03/11-04-2019   ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ 2019 «Δεῦτε λάβετε Φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός, καὶ δοξάσατε Χριστόν, τὸν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν»!   Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι· ΣΤΗΝ φωτόλουστη καὶ μέγιστη Ἑορτὴ τῶν Ἑορτῶν καὶ Πανήγυρη τῶν Πανηγύρεων, ὁ Νικητὴς τοῦ θανάτου Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς χαρίζει Φῶς ἀνέσπερο Ἀναστάσεως καὶ Ζωῆς. Μᾶς προσκαλεῖ […]

Oświęcenie i rozpoczęcie przygotowania Świętego Mirra.

24/04/2019 Martin 0

W Wielki Poniedziałek (9/22.4.2019) w katedrze św. Atanazego Wielkiego w Nowej Filadelfii, po zakończeniu Boskiej Liturgii sprawanej przez metropolitę Pireusu i Salaminy Kyr Geroncjusza w asyście kapłanów i diakonów, rozpoczęto obrzęd przgotowania do oświęcenia Św. Mirra (Krzyżma).

No Picture

Paschal Message for 2019

23/04/2019 Martin 0

Church of the Genuine Orthodox Christians of Greece The Holy Synod Paschal Message for 2019 “Come, receive ye light from the unwaning Light, and glorify Christ, Who is arisen from the dead.” Beloved Fathers and Brethren, children in the Risen Lord: On this radiant and glorious Feast of Feasts and Festival of Festivals, the Vanquisher of death, our Lord Jesus […]

Посланіе на Пасху 2019

23/04/2019 Martin 0

ЦЕРКОВЬ И. П. Х. ГРЕЦІИ СВЯЩЕННЫЙ СИНОДЪ  Просьба прочесть въ Церкви № Прот. 2822 Аѳины 29-03/11-04-2019 ПОСЛАНІЕ НА ПАСХУ 2019 «Пріидите, пріимите Свѣтъ отъ невечернего Свѣта, и прославьте Христа, Воскресшего изъ мертвыхъ»!   Возлюбленные Отцы и Братья, чада о Воскресшемъ Господѣ, Въ ярко сiяющемъ величайшемъ Праздникѣ Праздниковъ и Торжествѣ Торжествъ, Побѣдитель смерти Господь нашъ Іисусъ Христосъ даруетъ намъ невечернiй Свѣтъ  […]