No Picture

O chrześcijanach czasów ostatecznych – św. Ignacy Brianczaninow

18/06/2019 Maksymilian 0

Starcy – narratorzy z prostotą i wiernością przedstawili niezwykłą duchową doskonałość monastycyzmu pierwszych wieków chrześcijaństwa, jak również różnorodność zainteresowań wielu jego członków i niemocą skażonej upadkiem natury. I wraz z wiernością, połączoną z prostotą, jakimi wyróżnia się ten obraz – stan starożytnego monastycyzmu, będąc oddzielonym od nas przestrzenią wielu stuleci, pozostaje jednak niezbyt jasnym, tak jak budynek, oddzielony od spojrzeń […]

Рапорт насельника Троице-Сергиевой лавры игумена Онуфрия (Козлова)

17/06/2019 Martin 0

Его Преосвященству Преосвященнейшему  Парамону,  настоятелю Троице-Сергиевой Лавры от насельника  Лавры игумена Онуфрия (Козлова) РАПОРТ         Ваше Преосвященство, я, грешный игумен Онуфрий (Козлов), в августе 2016 года прекратил поминовение имени настоятеля нашего монастыря Высокопреосвященнейшего Феогноста и имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла в соответствующих местах православного богослужения. А также прервал каноническое общение в таинствах Православной Церкви с патриархом […]

No Picture

Patrystyczny Kalendarz Cerkiewny – nieodłączny element Tradycji – biskup Focjusz

14/06/2019 Maksymilian 0

Miłujący Boga prawosławni chrześcijanie, Właśnie otwieracie pierwszy kalendarz Bułgarskiej Cerkwi Prawdziwie Prawosławnej (Starostylnej), wspólnoty kanonicznej jednoczącej tych członków Cerkwi Bułgarskiej, którzy bez wymachiwania krzykliwymi sloganami polityczno-cerkiewnymi, gorliwie pracują z całej swojej siły, aby zachować Apostolską i Patrystyczną czystość Świętego Prawosławia. Ten pierwszy kalendarz Starostylnej Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej jest poświęcony nieodżałowanemu hierarsze, patriocie i gorliwemu wyznawcy Świętej Wiary Prawosławnej, metropolicie Klemensowi […]

No Picture

Wschodnie Prawosławie oraz “Orientalne Prawosławie”

13/06/2019 Maksymilian 0

Uwaga wstępna odnośnie tłumaczenia: w języku angielskim Eastern Orthodox (Wschodnie Prawosławie) określa wszystkie Cerkwie Prawosławne. Podział na Wschodnie i Zachodnie Prawosławie wynika z istnienia na zachodzie rytu rzymskiego w strukturach Prawosławia. W języku polskim odpowiednikiem “Wschodniego Prawosławia” jest po prostu “Prawosławie”, gdyż u nas taki podział nie funkcjonuje. W poniższym artykule zachowano nazwę angielską, gdyż jej brak zaburzyłby sens niektórych […]

Arcypasterska wizyta w Polsce

12/06/2019 Martin 0

Z wizytą wśród wiernych naszej Wspólnoty w Polsce, która jest częścią Episkopii Morawskiej, przez kilka dni przebywał jej czasowy opiekun-arcypasterz Klemens biskup Gardykionu.

Królewska droga (1976) hieromnich Serafim Rose (1982)

12/06/2019 Maksymilian 0

Królewska droga Prawdziwe Prawosławie w epoce apostazji Jak mówią Ojcowie, skrajności z obu stron są równie szkodliwe… Musimy iść królewską drogą, unikając skrajności obu stron – święty Jan Kasjan Prawosławni chrześcijanie żyją dziś w jednym z najbardziej krytycznych okresów w historii Cerkwi Chrystusowej. Wróg zbawienia człowieka, diabeł, atakuje na wszystkich frontach i wszelkimi sposobami dąży nie tylko do zabrania wierzących z […]

No Picture

Царскій Путь – о. Серафимъ Роузъ

12/06/2019 Maksymilian 0

«Как говорят свв. отцы, крайности с той и с другой стороны равно пагубны… Иди царским путем, удаляясь крайностей с обеих сторон». – Св. Иоанн Кассиан, Собеседование II В наше время православные христиане живут одном из самых критических времен в истории Церкви Христовой. Враг человеческого Вспасения, дьявол, штурмует со всех фронтов и всячески пытается не только отвести верующих от спасительного пути, указываемого Церковью, но […]

No Picture

Почему я перешел в зарубежную часть Русской Православной Церкви? – Прот. Лев Лебедев (1991)

11/06/2019 Maksymilian 0

Двадцать два года я служил священником Русской Православной Церкви, находясь в каноническом подчинении Московской Патриархии. На двадцать третьем году служения решил перейти в послушание иерархии Русской Православной Церкви Заграницей… Не все мои знакомые и близкие люди понимают такое решение. He все православные люди вообще понимают суть разногласий между епископатом Русской Зарубежной Церкви и епископатом Московской Патриархии. Ради этих людей я […]