No Picture

Dlaczego [bolszewicy] nienawidzą religii? (1931)

01/12/2019 Maksymilian 0

Dlaczego nienawidzą religii? (z okazji zamieszek w Hiszpanii) To, co od wielu lat obserwujemy w Sowieckiej Rosji, mogliśmy zobaczyć poprzedniego tygodnia w Hiszpanii[1], co potwierdziło tylko, że bolszewicy pałają zwierzęcą wściekłością i nienawidzą religii. W Rosji religia jest prześladowana na dwa sposoby: pierwszy – poprzez jawne prześladowanie – zabijanie i gnębienie duchowieństwa i niszczenie świątyń; drugi – poprzez chytrą antyreligijną […]