No Picture

Pismo papieża Jana VIII do patriarchy Focjusza w sprawie filioque (879 r.)

18/01/2021 Maksymilian 0

Jan biskup, sługa sług Bożych, Focjuszowi szanownemu i katolickiemu bratu, patriarsze Konstantynopola, życzy łaski Bożej na [czynienie] dalszych zbawczych czynów. Nie jest nam obojętne, że niektórzy ludzie niemiłujący pokoju szerzą złe pogłoski o Cerkwi wbrew prawdziwe, tak że niemal wzbudzają u Was niemiłe podejrzenia wobec nas i nam poddanych. I choć przyczyna tego nie jest kłamstwem (ja sam jestem gotów […]

No Picture

Uświęcona monarchia i współczesne państwa świeckie (1979) – protojerej Michael Azkoul

13/01/2021 Maksymilian 0

Protojerej Michael Azkoul Rosyjska Cerkiew Prawosławna za granicą (obecnie Cerkiew Prawdziwie Prawosławnych Chrześcijan Hellady) Uświęcona monarchia i współczesne państwa świeckie Esej wygłoszony na Rosyjskim Kongresie Młodzieży w Toronto, w sierpniu 1979 Odnosząc się do relacji między Cerkwią a państwem, ojciec Michael przedstawia esej, który porusza kilka bardzo ważnych punktów na temat roli chrześcijaństwa w świecie i funkcji państwa. Ugruntowany historycznie […]

No Picture

Dwukrotne czy trzykrotne “alleluja”?

11/01/2021 Maksymilian 0

Pierwszym zagadnieniem związanym z ruskim raskołem jest kwestia rzekomej ruskiej tradycji dwukrotnego alleluja. 12 sierpnia 1419 roku święty metropolita Kijowa i Wszechrusi Focjusz napisał pismo, w którym rozwiązywał niektóre cerkiewne problemy pskowskiego duchowieństwa. W piśmie tym znajdziemy: Odnośnie tego co mi piszecie o alleluja i o chwałach – powinno się mówić: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i […]

Православная Старостильная Церковь в Румынии против вакцинации от covid-19

09/01/2021 Martin 0

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ СТАРОГО СТИЛЯ В РУМЫНИИ Слатиоара, Сучава Тел. 0230570831; 0230570837 mitropolia-slatioara.ro № 626  8-01-2021 г. ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ Этим документом руководство Религиозной ассоциации православной церкви старого стиля в Румынии, расположенной в Слатиоаре, раён Саска, область Сучава, через своего законного представителя Архиепископа и Митрополита Власия категорически и окончательно заявляет об отказе от вакцины против ковид 19. Эта вакцина неприемлема по религиозным […]

Rumuńska Prawdziwie Prawosławna Cerkiew kategorycznie zabrania szczepień covid-19

08/01/2021 Martin 0

CERKIEW PRAWOSŁAWNA STAREGO STYLU W RUMUNII LOC. SLĂTIOARA.COMUNA RISCA, JUD. SUCEAVA Tel.: 0230570831; 0230570837 mitropolia-slatioara.ro Nr 626 dnia 8.01.2021 r. OFICJALNE OŚWIADCZENIE     W niniejszym dokumencie zarząd [Świątobliwy Synod – tłum.] Stowarzyszenia Religijnego Prawosławnej Cerkwi Starego Stylu w Rumunii [Rumuńska Prawdziwie Prawosławna Cerkiew – tłum.] z siedzibą w Slătioara, gmina Sasca, rejon Suceava, poprzez swojego prawnego przedstawiciela Arcybiskupa i Metropolitę […]

No Picture

MESSAGGIO PER LA NATIVITÀ 2020

07/01/2021 Martin 0

  “Tutto il creato si rallegri, poiché ecco che il Creatore che esiste prima di tutti i secoli nasce a Betlemme e appare bambino neonato” (Canone proeortion, 23 Dic., ode 4) Cari Padri e Fratelli, figli nel Signore nato, Il nostro Signore Gesù Cristo è nato e la gioia ha irradiato il mondo intero! Il Dio Verbo è sceso dal […]

No Picture

MESSAGE POUR LA NATIVITÉ DU CHRIST 2020

07/01/2021 Martin 0

MESSAGE POUR LA NATIVITÉ DU CHRIST 2020 «Que toute la création se réjouisse, car voici que son Créateur,Celui Qui est avant tous les siècles, naît à Bethléem dans la chair et nous apparaît comme un nouveau-né» (Canon d’Avant-Fête, 23 Déc., ode 4) Chers Pères et Frères, chers enfants dans le Seigneur incarné, Notre Seigneur Jésus Christ est né et la […]