Страсти по COVID19: Обсуждение вопросов пандемии и вакцинации.Часть первая – Татьяна Кунгурова

29/05/2021 Martin 0

Автор является политическим эмигрантом выехавшим из РФ в Аргентину. Православная прихожанка РПЦЗ, член РОНС-а, по образованию журналистка (в числе редакции “Харбина”) и молекулярный биолог. Предисловие Эта статья не ставит целью дать исчерпывающую информацию, скорее носит ориентировочный характер, поскольку тема пандемии достаточно наукоемкая чтобы её понять обывателю, не имеющего специального образования. Поэтому необходим удобоваримый материал, независимый и не ангажированный никакими идеологиями. […]

No Picture

Bishop’s letter for the feast of St. Cyril and Methodius

24/05/2021 Martin 0

Dear Fathers, Brothers and Sisters, Christ is risen! I am happy to communicate with you today, on the Feast of the Holy Apostles Cyril and Methodius, the Thessalonian Illuminators of the Slavs, to congratulate you on this anniversary. The beloved and admirable Saints were sent to Moravia by the Patriarch Photius the Great to preach the great mystery of piety. […]

List Arcypasterski na święto św. Cyryla i Metodego

24/05/2021 Martin 0

Drodzy Ojcowie, Bracia i Siostry! Христосъ Воскресе! Chrystus Zmartwychwstał! Mam przyjemność zjednoczyć się z Wami dzisiaj, w dniu Święta Świętych Apostołów Cyryla i Metodego – Oświecicieli Słowian z Tesaloniki, aby pogratulować Wam z okazji tej rocznicy. Wiemy, że dzięki łasce Bożej poprowadzili ludy tych regionów do Bożej prawdy: do odkupienia w Chrystusie, do chwały stanu ewangelicznego, do wiecznych dobrodziejstw Królestwa […]

No Picture

For True Orthodoxy in Greece and the World. Nikolaos Mannis

09/05/2021 Martin 0

A voice from Greece for the brothers in Indonesia and all over Asia who are oppressed by the employees of Constantinople and Moscow For True Orthodoxy in Greece and the World By Nikolaos Mannis, orthodox writer (nikolaosmannis@gmail.com) Dear Brothers in Christ, At the beginning of the 20th century, two great beasts attacked the Church of Christ; Freemasonry and Communism. The […]

The Moral Peril of Taking Most COVID-19 Vaccines

09/05/2021 Martin 0

One of the great pleasures of this blog is the opportunity to present opinions from erudite scholars. The Orthodox Church is blessed with stalwart clerics who are not only erudite but possess a traditionalist phronema. Fr Alexander F C Webster, PhD, is one such man. Fr Alexander has had an illustrious career as an academic, author, and speaker. For more […]

No Picture

Paschalne posłanie arcybiskupa Jerzego

09/05/2021 Martin 0

Chrystus Zmartwychwstał! “Zmartwychwstania dzień! Oświećmy się ludzie! Pascha, Gospodzina Pascha! Ze śmierci do Życia, i z ziemi do nieba, Chrystus Bóg nas wiedzie, hymn zwycięstwa śpiewających.” (Kanon Paschy) Miłujący Boga bracia i siostry! Święty Apostoł Paweł w swoim Liście do Korytów pisze: „Jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni…” (1 Kor. 15:22). Tymi słowami apostoł mówi […]

No Picture

Ἀνακοίνωσις περὶ τῆς χρήσεως ἐμβρυϊκῶν κυτταρικῶν σειρῶν προερχομένων ἀπὸ ἔκτρωση γιὰ «ἐπιστημονικοὺς» λόγους

09/05/2021 Martin 0

Διευκρινίζεται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, πρὸς ἀποφυγὴν ὁποιασδήποτε παρερμηνείας ἤ παρανοήσεως, ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν πιστεύει πλήρως στὴν ἱερότητα καὶ τὸν σεβασμὸ τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς συλλήψεως τοῦ θεοπλάστου ἀνθρώπου ἐντὸς τῆς μήτρας τῆς μητρός αὐτοῦ. Καταδικάζει δὲ ἀπεριφράστως κάθε προσπάθεια διακοπῆς τῆς κυήσεως ὡς φόνου καὶ δηλώνει τὴν πλήρη ἀντίθεσή της στὸ […]

Komunikat Synodu w/s wykorzystania dla celów „naukowych” linii komórek embrionalnych pochodzących z aborcji.

09/05/2021 Martin 0

Komunikat Synodu w/s wykorzystania dla celów „naukowych” linii komórek embrionalnych pochodzących z aborcji. W celu uniknięcia nieporozumień lub niedopowiedzeń ze strony Świątobliwego Synodu Cerkwi P.P.Ch. Hellady wyjaśniamy, że nasza Cerkiew w pełni wierzy w świętość i poszanowanie ludzkiego życia stworzonego przez Boga od momentu poczęcia człowieka w łonie matki. Jednoznacznie potępiamy wszelkie próby przerwania ciąży jako morderstwa i deklaruje całkowity […]

No Picture

1945 год и “богословие победы” в Московской Патриархии

09/05/2021 Martin 0

Хорошо известно, что до сего дня Московская патриархия защищала мировой коммунизм, оправдывая самые страшные злодеяния советского правительства – даже те, которые не имели прецедентов в мировой истории. Этот процесс начался с просоветской “декларации” митрополита, позднее патриарха Сергия в 1927 г., и продолжился под руководством патриарха Алексия в течение и после Второй Мировой Войны. В 60-х годах при митрополите Никодиме Ленинградском […]

No Picture

1945 AND THE MP’S “THEOLOGY OF VICTORY”

09/05/2021 Martin 0

It is well-known that for over eighty years now the Moscow Patriarchate has assiduously defended and advanced the cause of world communism, making excuses for the Soviet government even in its most evil acts – and such acts have been without precedent in world history… This process began with the pro-Soviet “declaration” of Metropolitan, later Patriarch Sergius in 1927. It […]