No Picture

Истинная история мальчика из Понта

06/06/2021 Martin 0

  Среди беженцев из Малой Азии, прибывших в Грецию в конце 1922 года, был мальчик сирота по имени Симеон. Каждое утро маленький Симеон, прежде чем идти в порт в поисках работы, входил в храм Святого Спиридона, становился на колени перед образом Христа и умолял Его помочь ему заработать на кусок хлеба. Он просил Господа, стоя на коленях: – Доброе утро, […]

Prawdziwa historia uchodźcy z Pontu

06/06/2021 Martin 0

  Wśród uchodźców z Azji Mniejszej, którzy przybyli do Grecji pod koniec 1922 r., był osierocony chłopiec o imieniu Symeon. Każdego ranka mały Symeon, przed udaniem się do portu w poszukiwaniu pracy, wchodził do świątyni św. Spirydona, klęczał przed wizerunkiem Chrystusa i błagał Go, aby pomógł mu zarobić na kawałek chleba. Zapytał Gospodzina na kolanach: – Dzień dobry, mój Zbawco! […]