No Picture

Św. papież Grzegorz Wielki o tytule “Biskupa Powszechnego” – Nikolaos Mannis

07/06/2021 Maksymilian 0

W ramach antyheretyckiej walki z neopapizmem Fanaru(1) i z powodu tego, że jego zwolennicy twierdzą, że Patriarcha Konstantynopola jako Patriarcha Ekumeniczny [gr. Powszechny] jest pierwszym bez równych (primus sine paribus)“(2) publikuję poniżej niektóre fragmenty najważniejszych listów papieża Grzegorza Wielkiego Dialogosa (cs. Dwojesłow) (+ 604), które zostały napisane w związku z dodaniem tytułu “Powszechnego” [gr. oikumenos], czego w tym czasie dopuścił […]

No Picture

Истинная история мальчика из Понта

06/06/2021 Martin 0

  Среди беженцев из Малой Азии, прибывших в Грецию в конце 1922 года, был мальчик сирота по имени Симеон. Каждое утро маленький Симеон, прежде чем идти в порт в поисках работы, входил в храм Святого Спиридона, становился на колени перед образом Христа и умолял Его помочь ему заработать на кусок хлеба. Он просил Господа, стоя на коленях: – Доброе утро, […]

Prawdziwa historia uchodźcy z Pontu

06/06/2021 Martin 0

  Wśród uchodźców z Azji Mniejszej, którzy przybyli do Grecji pod koniec 1922 r., był osierocony chłopiec o imieniu Symeon. Każdego ranka mały Symeon, przed udaniem się do portu w poszukiwaniu pracy, wchodził do świątyni św. Spirydona, klęczał przed wizerunkiem Chrystusa i błagał Go, aby pomógł mu zarobić na kawałek chleba. Zapytał Gospodzina na kolanach: – Dzień dobry, mój Zbawco! […]

Posłanie bp Jerzego Konisskiego do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w sprawie prześladowań Cerkwi w Rzeczpospolitej (1765)

05/06/2021 Maksymilian 0

________________________ M O W A DO   NAYIASNIEYSZEGO STANISŁAWA AUGUSTA K R O L A   P O L S K I E G O MIANA   W   SPRAWIE   RELIGII OD   NAYPRZEWIELEBNIEYSZEGO   XIĘDZA K O N I S K I E G O BISKUPA   BIAŁEY   RUSI OBRZĄDKÓW   GREKICH   nie   UNIACKICH. w  WARSZAWIE  Roku  1765.  Mca  Lipca  dnia  27. ________________________ NAYIASNIEYSZY KROLU PANIE MIŁOSCIWY. […]

No Picture

Brаterskie słowo dla prawosławnych Ruskich (1905)

05/06/2021 Maksymilian 0

______________________ Brаterskie słowo dla prawosławnych Ruskich wydanie Grodzieńskiego Eparchialnego Towarzystwa Szkolnego GRODNO 1905 Łaska wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa (1 Kor 1, 3). Proszę was jeszcze, bracia, strzeżcie się tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia przeciw nauce, którą otrzymaliście. Strońcie od nich (Rz 16, 17). Szczęście i dobro wszystkich narodów zamieszkujących naszą ojczyznę, Świętą […]

No Picture

Czy nieprawosławni będą zbawieni? (1984) – św. metr. Filaret

02/06/2021 Maksymilian 0

Pytanie: Jeśli prawosławna wiara jest jedyną prawdziwą wiarą, to czy chrześcijanie innych wyznań będą zbawieni? Czy osoba, która wiodła doskonale sprawiedliwe życie na ziemi, może zostać zbawiona, jeśli nie była ochrzczonym chrześcijaninem? Odpowiedź: Przecież On mówi do Mojżesza: Ja wyświadczam łaskę, komu chcę, i miłosierdzie, nad kim się lituję. Wybranie więc nie zależy od tego, kto go chce lub o […]

No Picture

O zapisie imienia Іисусъ / Ісусъ oraz o poprawianiu i niszczeniu starych ksiąg słowiańskich

01/06/2021 Maksymilian 0

Imię Jezus w języku greckim (Ἰησοῦς) zapisuje się w transliteracji “Iesous”, jednak ze względu na fonetykę i gramatykę tego języka, literę E w tym miejscu czyta się jako I, a OU jako U – Iisus. Zachodnia tradycja czytania greki, ostatecznie przypieczętowana przez Erazma z Rotterdamu i od tego czasu już nieewoluująca, ignorowała reguły odnośnie wymowy litery E jako I, stąd […]