No Picture

Czy zwrot “wiara ojców” dyskryminuje konwertytów?

29/07/2021 Maksymilian 0

Ostatnio PAKP wydał odezwę zachęcającą wiernych do udziału w tegorocznym (2021) spisie powszechnym. We wspomnianym dokumencie padło stwierdzenie by  w jasny i zdecydowany sposób określić swoją przynależność do wiary ojców i matek. Ze strony pewnych środowisk pojawiły się głosy, że takie sformułowanie dyskryminuje Podlasian, konwertytów i jest poniekąd rosjocentryczne, jako że ignoruje kompletnie prawosławnych Polaków, których ojcowie i matki są wyznania najczęściej rzymsko-katolickiego. […]

No Picture

Dlaczego obrzydzono Polakom prawosławie?

26/07/2021 Maksymilian 0

Polsko-katolicka propaganda o prawosławiu mówiła różnie, jednak za każdym razem nie były to sensowne argumenty, a plotki, stworzone celowo dla zohydzenia prostemu ludowi polskiemu wiary prawosławnej i Rosji, która, wbrew temu co próbują wmówić niektórzy rzecznicy uniwersalności prawosławia, była w umysłach polskich z prawosławiem utożsamiana. Nie bez powodu także powstały określenia ruska wiara na prawosławie i polska wiara na katolicyzm. Prawosławni Polacy […]

No Picture

Różnica między Cerkwią-organizmem a cerkwią-organizacją – św. męcz. Michaił (Nowosjołow)

24/07/2021 Maksymilian 0

Należy rozróżnić Cerkiew-organizm od cerkwi-organizacji. Tylko do Cerkwi-organizmu mają zastosowanie niektóre jej nazwy, które znajdujemy w Piśmie Świętym: chwalebna, święta, nienaganna (Ef 1, 4), bez skazy (Ef 5, 27), oblubienica Baranka (Ap 19, 7; 21, 9), ciało Chrystusa (Ef 1, 23; Kol 1, 18), filar i prawda (1Tym 3, 15) i wiele innych. Te koncepcje nie mają zastosowania do organizacji […]

No Picture

Bronisław Trentowski o zachodnim i wschodnim chrześcijaństwie oraz upadku Polski

23/07/2021 Maksymilian 0

REDAKCJA: Jako prawosławnym jest nam daleko do popierania wszystkich koncepcji, w tym niechrześcijańskich, jakie głosił B. Trentowski oraz niektórych elementów jego życiorysu, niemniej uważamy że z poniższymi uwagami, zawartymi w jego dziele Chowanna, czyli system pedagogiki narodowej jako umiejętności wychowania, nauki i oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży z 1842 roku należy się zapoznać, gdyż przedstawia tam wiele cennych uwag oraz […]

No Picture

Encylical: On Human Sexuality

21/07/2021 Maksymilian 0

Ελληνικη Ορθοδοξοσ Παραδοσιακη Εκκλησια της Αμερικησ Ιερα Επαρχιακη Συνοδοσ Γ.Ο.Χ. εν Αμερικῌ Hellenic Orthodox Traditionalist Church of America Holy Eparchial Synod of the G.O.C. in America August 5/18, 2020 Forefeast of the Transfiguration of the Lord Protocol no. 2020-3 Encyclical An Orthodox View on Human Sexuality To the Genuine Orthodox Christians in the lands of the Americas, who are faithful in […]

No Picture

Encyklika o ludzkiej seksualności (2020)

21/07/2021 Maksymilian 0

Ελληνικη Ορθοδοξοσ Παραδοσιακη Εκκλησια της Αμερικησ Ιερα Επαρχιακη Συνοδοσ Γ.Ο.Χ. εν Αμερικῌ Hellenic Orthodox Traditionalist Church of America Holy Eparchial Synod of the G.O.C. in America 5/18 sierpnia 2020 przed świętem Przemieniania Pańskiego Protokół nr 2020-3 Encyklika Prawosławne spojrzenie na ludzką seksualność Dla Prawdziwie Prawosławnych Chrześcijan na ziemiach obu Ameryk, którzy są wierni Jezusowi Chrystusowi: Łaska wam i pokój od […]

No Picture

Cesarz i kapłan – św. cesarz Justynian (+565)

18/07/2021 Maksymilian 0

Wstęp do VI noweli prawnej z 16 marca 535 Corpus Juris Civilis, wyd. Kroll Berlin 1912 III s. 35 nn ________________ Cesarz Justynian August do Epifaniusza Arcybiskupa Konstantynopola. Spośród darów Bożych, które z łaskawości niebieskiej stały się udziałem ludzi, największymi są kapłaństwo i władza cesarska; pierwsze spełnia posługi w rzeczach Bożych, druga zaś kieruje i z całą gorliwością zajmuje się […]

No Picture

Legenda o czerwonym jajku – Zmej Gorianin (1942)

13/07/2021 Maksymilian 0

Interpretacja prawosławnej legendy autorstwa prawosławnego bułgarskiego pisarza i poety Zmeja Gorianina (Swetozar Dimitrow; 1905 – 1958). *** Tyberiusz, silny rzymski cesarz, zapadł na ciężką chorobę. Na próżno lekarze z całego imperium starali się mu pomóc, na próżno kapłani błagali bogów, by wyleczyli chorego. Niebiosa nie posłuchały gorących próśb, a od lekarstw choroba cesarza postępowała. Leżał on nieruchomy w swoim bogatym […]