No Picture

Ἀνακοίνωσις: Ἐπὶ τῆς παρούσης ἐπιδημιολογικῆς κρίσεως

27/08/2021 Martin 0

  Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικο, κατὰ τὴν συνεδρίασιν τῆς 10ης/23ης–7–2021 ἐξετίμησε τὴν διαμορφωθεῖσαν κατάστασιν ἕνεκα τῆς παρούσης ἐπιδημιολογικῆς κρίσεως καὶ ἐξέφρασε τὴν πλήρη ἀντίθεσιν αὐτῆς εἰς τὴν de facto ὑποχρεωτικότητα τῶν ἐμβολιασμῶν ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας, ὅπως αὕτη μάλιστα προβάλλεται καὶ ὑποστηρίζεται ὑπὸ τοῦ μεγαλυτέρου μέρους […]

No Picture

SYNODAL COMMUNIQUE CONCERNING THE PRESENT EPIDEMIC CRISIS

27/08/2021 Martin 0

The Holy Synod of the Church of True Orthodox Christians of Greece, under the presidency of His Beatitude Archbishop Kallinikos of Athens, during its deliberations on the 11/24 August 2021, considered the situation that has been created by the present epidemic, and expressed its complete opposition the the de facto imposition of vaccination by the government, especially as this is […]

Синодальное сообщение относительно настоящего эпидемического кризиса

27/08/2021 Martin 0

СИНОДАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО НАСТОЯЩЕГО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО КРИЗИСА Священный Синод Церкви Истинно Православных Христиан Греции под председательством Блаженнейшего архиепископа Афинского Каллиника в ходе обсуждения 11/24 августа 2021 года рассмотрел ситуацию, созданную настоящей эпидемией, и выразил свое полное несогласие с фактическим навязыванием вакцинации правительством, тем более что это представлено и поддерживается большей частью греческих средств массовой информации. Мы настаиваем на праве на информацию […]

No Picture

Komunikat synodu w/s obecnego kryzysu epidemicznego

24/08/2021 Martin 0

Świątobliwy Synod Cerkwi Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan Grecji pod przewodnictwem Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Kallinika z Aten podczas obrad w dniach 11/24 sierpnia 2021 r. rozważył sytuację, jaką wytworzyła obecna epidemia, i wyraził całkowity sprzeciw wobec faktycznego nałożenia szczepień przez rząd, zwłaszcza gdy jest to prezentowane i wspierane przez większą część greckich środków masowego przekazu. Domagamy się prawa wolności do informacji z każdej […]

Zobaczyłem Boga…

22/08/2021 Martin 0

Prezentujemy Państwu opowieść archimandryty Daniela (świeckie imię: Bombang Dwi Bjatoro) – wychowanego w muzułmańskiej rodzinie, pierwszego prawosławnego kapłana pochodzenia indonezyjskiego, i zarazem założyciela prawosławnej misji w tym kraju w końcu lat 80. Obecnie w tym największym muzułmańskim kraju świata mieszka kilka tysięcy prawosławnych chrześcijan, którym posługę niesie blisko 20 kapłanów pochodzenia indonezyjskiego. Tę niezwykle ciekawą historię opublikował oficjalny dwutygodnik Serbskiego […]

Почему нам нужна монархия? И. Здравомыслов

22/08/2021 Martin 0

Некоторые считают, что время, когда «имперская идеология» играла положительную роль, «безвозвратно ушло». Какой пророк или провидец указали им на это? Если и есть пророчества, отвечающие на данный вопрос, то все они утверждают обратное. Но как ссылка на известные в среде верующих пророчества у некоторых встречает идиосинкразию, сошлемся просто на здравое чувство православного человека. Православный человек желает во всем видеть волю […]