No Picture

Pastorační slovo věřícím moravské eparchie.

04/11/2021 Martin 0

Drazí otcové, bratři a sestry v Kristu, Boží milost budiž s vámi! Prožíváme kritické dny. Všichni, jednotlivci i celá společnost, cítíme tlak a údiv. Přemýšlíme o běhu událostí a o možném budoucím vývoji. Hledáme východisko a doufáme v pozitivní vyústění. Jako lidé živé víry máme privilegium rozmlouvat s Bohem všehomíra, naším Trojjediným Bohem, který nad námi neustále bdí, provází nás […]