Посланіе міровой конференціи отъ имени Русскаго Всезарубежнаго Церковнаго Собора.

29/12/2021 Martin 0

Среди множества народовъ, которые получили право голоса на Генуэзской конференціи, не будетъ только представительствовать двухсотмилліонный народъ русскій, потому что невозможно же назвать его представителями, и притомъ единственными, его же поработителѣй, какъ нельзя было въ средніе вѣка признать гунновъ представителями франкскихъ и германскихъ племёнъ Европы, хотя среди гуннскихъ вождѣй, конечно, успѣвали втереться нѣсколько процентовъ предателей изъ народовъ европейскихъ какъ и среди […]

Sława Iisusu Chrystu! – czy aby prawosławne?

29/12/2021 Martin 0

Pierwsze wzmianki o sposobie przywitania wśród Chrześcijan znajdujemy w Nowym Testamencie, gdzie sam Zbawiciel, gdy ukazał się po swoim zmartwychwstaniu, życzył zgromadzonym pokoju (por. J 20, 19). A posyłając Apostołów na misję, uczył ich ‒ a tym samym i nas ‒ abyśmy: „Do któregokolwiek domu wejdziecie, naprzód mówcie: Pokój temu domowi. A jeśliby tam był syn pokoju, spocznie na nim […]

No Picture

Ветхій Завѣтъ въ Новозавѣтной Церкви. Прот. Михаил Помазанскій

14/12/2021 Martin 0

Апологетическій очеркъ) Большое разстояніе вѣковъ отдѣляетъ насъ отъ времени написанія книгъ Ветхаго Завѣта, особенно первыхъ его книгъ. И уже не легко намъ переноситься въ тотъ строй души и въ ту обстановку, въ какихъ создавались эти боговдохновенныя книги и какія представлены въ самихъ этихъ книгахъ. Отсюда раждаются разнообразныя, смущающія мысль современнаго человѣка, недоумѣнія. Особенно часто возникаютъ эти недоумѣнія при желаніи согласовать […]

List Sergiusza Aleksandrowicza Nilusa do Lwa Aleksandrowicza Orłowa

14/12/2021 Martin 0

Sergiusz Aleksandrowicz Nilus (1862-1929), rosyjski pisarz religijny i działacz społeczny. Pochodził z arystokracji, zakończył prawo na Uniwersytecie Moskiewskim. Po osobistym nawróceniu w latach 1890-tych, głebokim pokajaniu przed św. Janem Kronsztadzkim, pielgrzymkach do Ławry Troicko-Siergiejewskiej, a także Diwiejewa, został pisarzem i publicystą piszącym o sprawach duchowych. W latach 1907-1912 mieszkał w Pustelni Optyńskiej, będąc duchowym dzieckiem śww. Starców Optyńskich i nieoficjalnym […]

No Picture

Odezwa Biskupów Jarosławskich do metropolity Sergiusza

14/12/2021 Martin 0

Nazywana też w literaturze Aktem odejścia od metr. Sergiusza. + Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Sergiusz, Zastępca Strażnika Tronu Patriarszego Wasza Ekscelencjo! Mimo, iż ani kanony cerkiewne, ani praktyka Katolickiej Cerkwi Prawosławnej, ani postanowienia Wszechrosyjskiego Soboru Cerkiewnego 1917-1918 w wysokim stopniu nie uzasadniają przebywania Waszej Ekscelencji u steru najwyższej władzy naszej rodzimej Cerkwi, my, podpisani niżej biskupi jarosławskiego okręgu cerkiewnego, dla dobra […]

Drugi List metropolity Kazańskiego i Swijażskiego Cyryla

14/12/2021 Martin 0

Metropolita Cyryl (Smirnow), ostatnia jego znana fotografia, zrobiona już na zesłaniu + Drugi List metropolity Kazańskiego i Swijażskiego Cyryla [Smirnowa] do Zastępcy Strażnika Tronu Patriarszego, metropolity Niżegorodzkiego Sergiusza [Stragorodskiego] [fragmenty] Wasza Ekscelencjo, Władyko, […] Niezmiennie myślę i twierdzę, że Ekscelencja rzeczywiście przekroczył “wszelką miarę samowoli, dokonawszy bezprawnie zamachu na same podstawy ustroju patriarszego”. Takiego Synodu, z takimi gwarancjami rządowymi, jak […]

List Strażnika Tronu Patriarszego, Metropolity Krutickiego Piotra (Polańskiego) do Zastępcy Strażnika Tronu Patriarszego Metropolity Niżegorodzkiego Sergiusza (Stragorodskiego), grudzień 1929

14/12/2021 Martin 0

Wasza Ekscelencjo, proszę o łaskawe wybaczenie, jeśli niniejszym listem naruszę pokój duchowy Waszej Ekscelencji. Docierają do mnie informują mnie o ciężkich doświadczeniach, które spadły na Cerkiew z powodu tego, że Ekscelencja naruszył granice powierzonej mu władzy cerkiewnej. Bardzo boleję nad tym, że Ekscelencja nie zadał sobie trudu, aby wtajemniczyć mnie w swoje plany co do kierowania Cerkwią. A przecież dobrze […]

Krótki przegląd problematyki świętego sakramentu małżeństwa w kontekście świętego sakramentu Ciała i Krwi Chrystusowych. Bp Artemije

14/12/2021 Martin 0

Tekst Władyki Artemija (Raszko-Prizreński i Kosowsko-Metochijski) pisany na początku lat 90-tych, odnoszący się co prawda do sytuacji serbskieј, ale zawierający podstawowe zasady kanoniczne dotyczące związku między małżeństwem a przyjmowaniem Świętych Tajemnic. Ważne jest, aby o tych zasadach pamiętać w czasach, gdy wielu modernistów cerkiewnych zrównuje pożycie w małżeństwie cerkiewnym z pożyciem w małżeństwie cywilnym, nie czyniąc miedzy nimi żadnej różnicy. […]

No Picture

TW Janek (abp Jeremiasz) Anchimiuk o stanie wojennym

13/12/2021 Martin 0

Żródło archiwalne cytatu: IPN BU 0445/41/3, 287-288. W tym samym raporcie Jan Anchimiuk zapewniał kapitana Polańskiego o podjętych na ChAT działaniach antystrajkowych i składał relację z przygotowań do VI Zgromadzenia Światowej Rady Kościołów.

No Picture

Об Апостасии и «корпорации епископов»

12/12/2021 Martin 0

Предание Церкви есть Жизнь Духа Святого в Церкви Христовой. Предание Церкви называют также Апостольским Преданием. «Вера наша, братие, (получила начало) не от человек и не чрез человека, но чрез откровение Иисуса Христа, которое проповедовали Божественные Апостолы, утвердили святые вселенские Соборы, предали по преемству великие мудрые Учители вселенной, и запечатлели своею кровию святые Мученики!» Соборное Послание Восточных Патриархов 1848г. Домостроительство Святого […]