Posłanie Arcypasterskie na Boże Narodzenie 2021

06/01/2022 Martin 0

CERKIEW P.P.Ch. HELLADY ŚWIĄTOBLIWY SYNOD HELLAS – GRECJA www.ecclesiagoc.gr Nr Prot. 3167 Do odczytania w cerkwiach Posłanie Arcypasterskie na Boże Narodzenie 2021 “kłaniać się Tobie, Słońcu Sprawiedliwości, i Ciebie poznawać, Wschód z wysoka, Gospodzinie, chwała Tobie” Drodzy Ojcowie i Bracia, umiłowane dzieci narodzonego Gospodzina! Wielkie święto Bożego Narodzenia ponownie nadeszło, aby przekazać nam swoją niebiańską radość i nadprzyrodzoną melodię, by […]

No Picture

Церковность или Политика? Митр. Антоний Храповицкий

05/01/2022 Martin 0

Вопросъ этотъ по отношенію ко всякой рѣчи, проповѣди и соборному постановленію ставится съ 1905 г. каждый разъ, когда духовныя лица или учрежденія высказываются за самодержавіе или вообще за монархію, но никогда не ставится, когда они высказываются противъ того или другого. Между тѣмъ, до 1905 года о достоинствѣ самодержавія и о неприкосновенности царской власти говорилось и печаталось и Св. Сѵнодомъ, и […]

No Picture

Bożonarodzeniowe posłanie metr. Dionizego (Waledyńskiego) dla kozaków (1944)

05/01/2022 Maksymilian 0

  Posyłam za pośrednictwem czasopisma “На Казачьем Посту” moje błogosławieństwo jego czytelnikom: kozakom-wojownikom i ich rodzinom z okazji dni Narodzenia Pańskiego i Nowego Roku. Od wieków w naszych prawosławnych świątyniach w wigilię śpiewa się doniosłą i mocną pieśń Z nami Bóg. Z nami Bóg, zrozumcie poganie i ukorzcie się, albowiem z nami Bóg. Chociaż i macie zamysły, runą one, albowiem […]

Pocztówka świąteczna od bpa Klemensa

05/01/2022 Martin 0

Drodzy Ojcowie i Bracia, Udanych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia! + Klemens, bp Gardykionu Tysiące razy w historii dziecko stało się królem, ale tylko jeden Król został Dzieckiem.  

No Picture

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021

05/01/2022 Martin 0

γιά ἐκτύπωση πατήστε ΕΔΩ «Σὲ προσκυνεῖν τὸν Ἥλιον τῆς Δικαιοσύνης καὶ Σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους Ἀνατολήν, Κύριε δόξα Σοι» (Ἀπολυτίκιον Ἑορτῆς) Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, τέκνα ἀγαπητὰ ἐν Κυρίῳ τεχθέντι· Η ΜΕΓΑΛΗ Ἑορτὴ τῶν Γενεθλίων τοῦ Χριστοῦ ἔφθασε καὶ πάλι γιὰ νὰ μᾶς μεταδώσει τὴν οὐράνια χαρὰ καὶ τὴν ὑπερκόσμια μελωδία της, νὰ μᾶς μεταγγίσει τὴν γλυκύτητά της, νὰ μᾶς ἐξευγενίσει, […]

No Picture

Послание на Рождество Христово 2021

05/01/2022 Martin 0

№ Прот. 3167 Послание на Рождество Христово 2021 «Тебе кланятися, Солнцу Правды, и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе!» (Тропарь праздника)   Дорогие Отцы и Братья, возлюбленные чада о родившемся Господе! Великий праздник Рождества Христова вновь настал, чтобы передать нам свою небесную радость и сверхъестественную мелодию, усладить нас, облагородить нас, смягчить наши души и возвысить нас. Нам же […]

No Picture