Biblia – Nowy i Stary Testament

Text paralelny w trzech językach PL RU CS:

  • W tłumaczeniu na j. polski x. Jakuba WUJKA, przekład uwspółcześniony w 1962 r.
  • W CERKIEWNO- SŁOWIAŃSKIM (dla zaznaczenia)
  • oraz CS AUDIO Ewangelii (dla zaznaczonego rozdziału)
  • oraz CS AUDIO Psalmów (dla zaznaczonego rozdziału)
  • oraz pełne KATYZMY CS
  • W tłumaczeniu SYNODALNYM na j. rosyjski (dla zaznaczenia)
  • oraz AUDIO RU Synodalne (dla zaznaczonego rozdziału)
  • KOMENTARZ Ojców w j. rosyjskim do każdego (zaznaczonego) wersetu
  • cf. GRECKO-POLSKIE tłumaczenie dosłowne NT oraz inne polskie przekłady (zaznaczonego) wersetu

Ewangelie

Apostoł

Stary Testament


/? aby wybrać księgę: np: Nicefor.info/Biblia/?J

aby wybrać ROZDZIAŁ np: Nicefor.info/Biblia/?J2

lub ROZDZIAŁ , WERSET np: Nicefor.info/Biblia/?J2,1

lub ROZDZIAŁ , wersety OD – DO np: Nicefor.info/Biblia/?J2,1-5 lub POMIĘDZY ROZDZIAŁAMI Nicefor.info/Biblia/?J1,43 – 2,11 .

. kropka aby oznaczyć następny fragment w tym samym rozdziale Nicefor.info/Biblia/?J1,1-5 .10 lub Nicefor.info/Biblia/?J1,1-5 .10-11 lub w różnych rozdziałach Nicefor.info/Biblia/?J1,1-5 .2,10-11 lub dodatkowo jeden werset: Nicefor.info/Biblia/?J1,1-5 .2,10-3,1 .5

Aby w pokazanym tekście przejść do następnego fragmentu klikamy na jego końcu znaczek =>

Dla wybranych w powyższy sposób wersetów pokazuje się w ramce tekst paralelny w trzech językach

a nad tekstem paralelnym są przyciski pozwalające Wybrać lub Ukryć wskazany język

Aby pokazać tekst paralelny dla innego rozdziału klikamy w NUMER ROZDZIAŁU.

Aby pokazać w nowym oknie KOMENTARZ OJCÓW klikamy w numer wersetu w ramce z tekstem paralelnym.

Okno przewija się automatycznie do pierwszego wskazanego wersetu.

# aby przewinąć do innego miejsca ROZDZIAŁU wpisujemy w pasku adresu znak # np: Nicefor.info/Biblia/?Mt#28 lub do ROZDZIAŁU,WERSETU Nicefor.info/Biblia/?Lk#21,5

12