MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi św. Jana Apostoła

1

RU Brytjka King J. 11 cf. Tłum. Толк. STARSZY, Wybranej Pani i jej dziatkom, które ja miłuję w prawdzie i nie tylko ja, lecz i wszyscy, co poznali prawdę –Старец - избранной госпоже и детям ее, которых я люблю по истине, и не только я, но и все, познавшие истину, (За?_o7є.) Стaрецъ и3збрaннэй госпожЁ и3 чaдwмъ є3S, и5хже ѓзъ люблю2 вои1стинну, и3 не ѓзъ т0чію, но и3 вси2 разумёвшіи и4стину, 1,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
πρεσβυτερος presbuteros
A-NSM-C
πρεσβύτεροςpresbuteroselderThe elder
εκλεκτη eklektē
A-DSF
ἐκλεκτόςeklektosselectunto the elect
κυρια kuria
N-DSF
Κυρίαkurialadylady
και kai
CONJ
καίkaiandand
τοις tois
T-DPN
hothe/this/who 
τεκνοις teknois
N-DPN
τέκνονteknonchildchildren
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
ους ous
R-APM
ὅς, ἥhhos ēwhich, whom
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
αγαπω agapō
V-PAI-1S G5719
ἀγαπάωagapaōto lovelove
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αληθεια alētheia
N-DSF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
μονος monos
A-NSM
μόνοςmonosaloneonly
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
και kai
CONJ
καίkaiandalso
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
οι oi
T-NPM
hothe/this/whochildren
εγνωκοτες egnōkotes
V-RAP-NPM G5761
γινώσκωginōskōto knowthey that have known
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe truth
αληθειαν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
 

2 z powodu prawdy, która trwa w nas i z nami będzie na wieki:3 Niech będzie z wami łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Syna Ojca, w prawdzie i miłości.PRZESTROGA PRZED FAŁSZYWYMI NAUCZYCIELAMI.4 Ucieszyłem się bardzo, że wśród dzieci twoich znalazłem takich, co postępują według prawdy, jak otrzymaliśmy rozkaz od Ojca.5 I teraz proszę cię, Pani, nie jakbym ci pisał, o nowym przykazaniu, lecz o tym, które mieliśmy od początku, abyśmy miłowali jeden drugiego.6 I na tym polega miłość, abyśmy postępowali według przykazań jego. Albowiem to jest przykazanie, abyście tak w nim postępowali, jak słyszeliście od początku.7 Wielu bowiem zwodzicieli wyszło na świat, którzy nie przyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele; taki jest zwodzicielem i antychrystem.8 Uważajcie na samych siebie, żebyście nie stracili, coście zapracowali, ale żebyście otrzymali pełną zapłatę.9 Każdy, co odstępuje i nie trwa w nauce Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w nauce, ten ma i Ojca i Syna.10 Jeśli kto przychodzi do was, a nauki tej nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu, ani mu nie mówcie: “Witaj.”11 Kto bowiem mówi mu: “Witaj,” jest uczestnikiem jego złych uczynków. ZAKOŃCZENIE.12 Choć miałbym wam więcej pisać, nie chciałem na papierze i atramentem, albowiem spodziewam się być u was i ustnie mówić, aby wesele wasze było zupełne.13 Pozdrawiają cię dziatki siostry twojej Wybranej.