MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List trzeci św. Jana Apostoła

1Adres

RU Brytjka King J. 1Adres1 cf. Tłum. Толк. STARSZY,Gajusowi najmilszemu, którego ja prawdziwie miłuję.Старец - возлюбленному Гаию, которого я люблю по истине. (За?_o7ѕ.) Стaрецъ гaіеви возлю1бленному, є3г0же ѓзъ люблю2 вои1стинну. 1,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
πρεσβυτερος presbuteros
A-NSM-C
πρεσβύτεροςpresbuteroselderThe elder
γαιω gaiō
N-DSM
ΓάϊοςgaiosGaiusGaius
τω
T-DSM
hothe/this/who 
αγαπητω agapētō
A-DSM
ἀγαπητόςagapētosbelovedunto the wellbeloved
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhich, whom
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
αγαπω agapō
V-PAI-1S G5719
ἀγαπάωagapaōto lovelove
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αληθεια alētheia
N-DSF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
 

POCHWAŁY I ZLECENIA.2 Najmilszy, modlę się, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, jak się dobrze powodzi twej duszy.3 Bardzo się uradowałem, gdy przybyli bracia i dali świadectwo o prawdzie twojej; jak ty w prawdzie postępujesz.4 Większej pociechy nad tę nie mam, jak gdy słyszę, że dzieci moje postępują w prawdzie.5 Najmilszy, dobrze postępujesz, cokolwiek działasz dla braci, zwłaszcza dla podróżnych,6 którzy świadectwo dali o miłości twej w obliczu kościoła; dobrze postąpisz wyprawiając ich w sposób godny Boga.7 Dla imienia bowiem jego puścili się w drogę, nic nie biorąc od pogan.8 My więc takich powinniśmy przyjmować, abyśmy byli pomocnikami prawdy. DIOTREFES I DEMETRIUSZ.9 Napisałbym był może do kościoła; ale ten, który lubi zajmować pierwsze miejsce między nimi, Diotrefes, nie przyjmuje nas.10 Dlatego gdy przyjdę, wypomnę jego uczynki, których się dopuszcza, wygadując na nas złośliwymi słowy i jakby mu tego nie było dosyć, ani sam nie przyjmuje braci i tym, co przyjmują, zabrania i z kościoła ich wyrzuca.11 Najmilszy, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co jest dobre. Kto dobrze czyni, z Boga jest; kto źle czyni, nie widział Boga.12 Demetriuszowi dają wszyscy świadectwo i sama nawet prawda, lecz i my dajemy świadectwo; a wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe.ZAKOŃCZENIE.13 Miałem ci wiele pisać, ale nie chciałem ci pisać atramentem i piórem.14 Spodziewam się zaś wkrótce cię ujrzeć i ustnie mówić będziemy. Pokój tobie. Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów imiennie przyjaciół.